Tema
Debat

Garantifonden sikrer kunder ved konkurs

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003 med det formål at sikre dækning til kunderne, hvis deres skadesforsikringsselskab går konkurs. Fonden dækker primært kunder med privatforsikringer, og den finansieres af de danske skadesforsikringsselskaber samt nogle få udenlandske selskaber.

 

Fonden er senest blevet aktiveret i december 2016 og i maj 2018 som følge af konkurserne i Gable Insurance AG og i Alpha Insurance A/S. De to konkurser har vist, at der er behov for at sikre en ensartet og høj kvalitet i medlemslandenes tilsyn med forsikringsselskaber og agenter, der formidler forsikringer. Der er ligeledes brug for øget kommunikation mellem de nationale tilsynsmyndigheder og det europæiske finanstilsyn (EIOPA), om udviklinger i selskaberne, der kan skade forbrugerne.

 

Forsikring & Pension arbejder på at finde løsninger på disse udfordringer på både nationalt og EU niveau.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden er en selvejende institution, der er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Den blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs. Med etableringen af fonden blev det især inden for forbrugerforsikringsområdet sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning.

 • Hvem er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Alle danske skadesforsikringsselskaber samt filialer i Danmark af skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land uden for EU/EØS er automatisk medlemmer af Garantifonden. Derudover kan et skadesforsikringsselskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land end Danmark, som via filial eller grænseoverskridende aktiviteter sælger forbrugerforsikringer på det danske marked, vælge at tilslutte sig fonden på frivillig basis. Fra den 1. januar 2019 bliver medlemskab af fonden dog obligatorisk for sidstnævnte.

 • Hvad dækker Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Fonden dækker forsikringstagere med privatforsikringer samt de sikrede. Det er typisk forbrugerforsikringer som:
  • motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-og ulykkesforsikringer
  • tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
  • tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  • forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  • forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede.

  Derudover dækker fonden præmier dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

 • Hvem finansierer Garantifonden for skadesforsikringsselskaber?

  Garantifonden bliver finansieret af medlemmerne af fonden ved henholdsvis engangsbidrag, som betales ved tiltrædelse i fonden, samt årlige bidrag, der som udgangspunkt betales, når fondens formue når under 300 mio. kr., hvilket den som minimum skal udgøre ifølge garantifondsloven. Medlemmerne kan i den forbindelse opkræve bidraget hos forsikringstagerne via præmierne.

Kontakt


Jura

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40