Tema
Debat

Dataetik

Forsikrings- og pensionsbranchen har sat gang arbejdet med at udvikle en række dataetiske principper. Det gør vi, fordi vi er midt i en rivende digital udvikling, hvor mængden af data stiger kontinuerligt. 

 

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Data er nemlig forudsætningen for, at vi har et forsikrings- og pensionssystem. Men hvor vi er gået fra at bruge nogle få datapunkter tidligere til en del flere i dag, vil vi om nogle år kunne bruge massivt flere. Samtidig er forsikrings- og pensionsbranchen en integreret del af det danske velfærdssamfund, hvor betydelige dele af borgernes økonomiske sikkerhedsnet er knyttet til borgernes pensions- og forsikringsordninger. Det giver i sig selv behov for udveksling af data.

 

Læs mere om dataetik

 

Hvad handler dataetik om?


  • Transparens

    For at forbrugerne kan kontrollere og trygt dele deres data, skal det være transparent, hvad forbrugerne siger ja til, hvorfor og hvordan deres data bliver analyseret og opbevaret, hvad de bliver anvendt til og ikke mindst, hvad fordelene for forbrugerne er.

  • Personalisering og forebyggelse

    De forbrugere der ønsker det bør kunne sætte flere data i spil for at kunne få hurtig hjælp eller en bedre pris. Men der skal også være løsninger til de særligt sårbare, som omvendt kan blive ramt negativt af stigende personalisering. Forebyggelse vil altid være et kerneområde i forsikring, fordi det vil gøre det muligt for os at leve med færre skader.

  • Datasikkerhed

    Når en privat virksomhed eller myndighed forvalter forbrugerens data, så har pågældende en etisk forpligtigelse til at opbevare disse data sikkert.

Video

Dataetik kort fortalt

Se Forsikring & Pensions film om dataetik og tre dataetiske positioner.

 Nyhed

På vej mod en fælles dataetik

Forsikring & Pension har udgivet en pixi om dataetik
På vej mod en fælles dataetik Towards A Common Digital Ethics (English Version)
Rapport

Databrug og dataetiske dilemmaer

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en rapport, der via internationale eksempler stiller skarpt på, hvad teknologi og vidtgående databrug kan medføre af dataetiske dilemmaer i branchen.
Rapport om databrug og dataetiske dilemmaer Data Use And Data Ethics (English version)

Kontakt


Direktion

Thomas Brenøe

Vicedirektør
Pressetelefon 41 91 91 01
Digitalisering & Udvikling

Jacob Nisgaard Larsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 43