Tema
Debat

Medlemmer

Forsikring & Pension er en medlemsdrevet brancheorganisation, som forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark kan være medlem af. 

 

Hvem er medlem?

Forsikring & Pension har 82 medlemmer - fordelt på 63 koncerner, administrationsfællesskaber og enkeltselskaber. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af Forsikring & Pension.

 

Se vores medlemmer her

 

Hvem kan blive medlem? 

Følgende kan blive medlem af Forsikring & Pension:

 

  • Danske forsikringsselskaber, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed.
  • Filialer af udenlandske forsikringsselskaber, der virker her i landet.
  • Tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  • Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.

Vi er ikke et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Privatpersoner kan ikke blive medlemmer.

 

Informationsmedlemskab

Forsikringsselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU's skades- og livsforsikringsdirektiver, som ikke er etableret i Danmark, har mulighed for et informationsmedlemskab.

 

Se vores informationsmedlemmer her

 

Hvad laver Forsikring & Pension? 

Forsikring & Pension er en brancheforening, der varetager de danske forsikrings- og pensionsselskabers interesser. Bl.a. varetager vi vores medlemmers politiske interesser over for alle relevante myndigheder i Danmark og i EU-regi. Vi har særlig fokus på dansk fortolkning og implementering af EU-regler, dansk tilsynsregulering og -praksis, danske skatteregler, regler for bilforsikring og arbejdsskade m.v.

 

Vi er desuden en vidensbank og adgangen til vores informationer betyder bl.a., at vores medlemmer kan spare noget analysearbejde – fx i forhold til fortolkning og implementering af ny lovgivning, og på den måde giver et medlemskab af Forsikring & Pension genveje til at få løst opgaverne i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

Forsikring & Pension udbyder desuden diverse arrangementer og seminarer om aktuelle emner. Det kunne fx være: Ledelsesbekendtgørelsen, IDD, Implementeringsrådet, cybercrime og grunddataprogram eller skybrudssikring.

 

Få indflydelse på vores arbejde 

Forsikring & Pension har en tæt kobling til vores medlemmer via vores meget omfattende udvalgsarbejde. Gennem udvalgsarbejdet har medlemsselskaberne mulighed for at påvirke, i hvilken retning Forsikring & Pension skal arbejde, og hvilke dagsordener Forsikring & Pension skal prioritere.

 

Hvordan bliver mit selskab medlem?

Du er velkommen til at skrive til direktionssekretariat@forsikringogpension.dk for at høre nærmere om mulighederne for at blive medlem.​

 

Hvad koster et medlemskab? 

Alle medlemmer betaler et grundkontingent, der reguleres hvert år.

 

Herudover betaler medlemmerne medlemsbidrag beregnet på baggrund af deres præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. ​​

 

Services 

Forsikring & Pension driver en række serviceydelser for vores medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Se Forsikring & Pensions services her

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.