Tema
Debat

Hvem er vi?

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Vi varetager branchens interesser og arbejder for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling.

 

Vores kontor ligger i Hellerup og har ca. 130 medarbejdere.

 

Forsikring & Pension refererer til en bestyrelse på 18 medlemmer, der alle er direktører i forsikrings- og pensionsselskaber i Danmark.

Organisationsdiagram

Forsikring & Pensions organisationsdiagram pr. 1. september 2020. Kent Damsgaard er administrerende direktør