Aftalen giver retningslinjer for, hvorvidt den private ansvarsforsikring eller bådansvarsforsikringen skal betale erstatning, når en skade er dækningsberettiget på begge forsikringer.

 

Aftale om placering af erstatningsforpligtelse mellem privat ansvarsforsikring og bådansvarsforsikring

 

Download