Tema
Debat

Samarbejde om bedre sagsbehandling

2. okt. 2020
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Forsikring & Pension har i 2020 indledt et samarbejde, der har som mål at skabe en bedre kundeoplevelse med fokus på en hurtigere og mere smidig behandling af arbejdsulykker.

Samarbejdet sigter mod at gøre indhentningen af oplysninger i arbejdsulykker mere smidig, så AES modtager alle de nødvendige oplysninger fra forsikringsselskabet allerede, når forsikringsselskabet oversender en sag til AES.

Samarbejdet er tæt knyttet til et løbende fokus på at sikre en bedre samlet kundeoplevelse, til gavn for de tilskadekomne, så de i højere grad oplever en sammenhæng i sagsbehandlingen.

AES og F&P har fokus på at skabe et bedre grundlag for, at der kan træffes hurtigere afgørelser om anerkendelse. Et af hovedformålene er at undgå, at AES skal henvende sig til den tilskadekomne, arbejdsgiveren eller lægen for at få yderligere oplysninger, når forsikringsselskabet allerede én gang har været i kontakt med sagens parter for at få oplyst en sag.

Hvis forsikringsselskaberne, når de indhenter oplysninger, kan medtage relevante spørgsmål for AES, kan det i højere grad undgås, at AES efterfølgende skal henvende sig til sagens parter igen. Dermed kan AES forhåbentlig træffe hurtigere anerkendelsesafgørelser.

Nye guidelines
Den 1. januar 2020 trådte der nye regler i kraft, som medfører, at AES – i sager om ulykker – skal træffe afgørelse om anerkendelse senest tre måneder efter, at sagen er modtaget i AES. AES og F&P håber, at samarbejdet om bedre sagsoplysning gør det nemmere at imødekomme dette krav i så mange arbejdsulykkessager som muligt.

I forbindelse med det nye samarbejde er der i fællesskab udarbejdet et sæt guidelines, som forsikringsselskaberne kan bruge, når de oversender ulykkessager til AES. De nye guidelines giver forsikringsselskaberne en rettesnor i forhold til, hvilke oplysninger AES skal bruge for at kunne træffe hurtig afgørelse om anerkendelse – og som selskaberne derfor med fordel også kan indhente og oversende sammen med sagen.

Herudover er en del af det nye samarbejde fremadrettet at skabe en mere ensartet og sammenhængende kommunikation til både tilskadekomne og arbejdsgivere.

Bedre kundeoplevelse
Samarbejdet har et klart sigte mod at forbedre kundeoplevelsen: ”I AES arbejder vi løbende på at skabe en bedre kundeoplevelse. Her er vi løbende i dialog med de øvrige aktører på arbejdsskadeområdet om, hvordan vi kan gøre det bedre. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Forsikring & Pension nu har udarbejdet nogle fælles guidelines, hvor vi skaber nogle konkrete forbedringer, som forhåbentlig vil betyde en bedre oplevelse for den, der er kommet til skade på arbejdet.” Siger Lisbet Dyerberg, kundecenterdirektør i AES,

Forsikring & Pensions vicedirektør, Thomas Brenøe deler den opfattelse: I F&P er vi meget optaget af, at personer, der kommer til skade på arbejdet, oplever en hurtig og effektiv sagsbehandling, så deres sag kan blive afgjort hurtigt, og de kan komme videre med livet. De nye guidelines, som vi og AES har udarbejdet, skulle gerne bidrage til det, og derfor er jeg rigtig glad for det samarbejde, vi har haft på denne front. For vores medlemmer betyder det lidt mere administration og nye opgaver. Vi håber, at rigtigt mange af vores medlemmer vil gøre brug af de nye guidelines.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)