Tema
Debat

Oplysning af arbejdsulykkessager

Samarbejde om at give skadelidte hurtig afgørelse 

F&P og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har indledt et samarbejde, som har til formål at gøre indhentningen af oplysninger i arbejdsulykker mere smidig, så AES modtager alle de nødvendige oplysninger fra forsikringsselskabet allerede, når forsikringsselskabet oversender en sag til AES.

 

Den 1. januar 2020 trådte nye regler i kraft, som medfører, at AES – i sager om ulykker – skal træffe afgørelse om anerkendelse senest tre måneder efter, at sagen er modtaget i AES. Samarbejdet mellem F&P og AES om bedre sagsoplysning skal bidrage til at gøre det nemmere for AES at imødekomme dette krav i så mange arbejdsulykkessager som muligt.

 

For at forsikringsselskaberne kan bidrage bedst muligt til, at skadelidte kan få en anerkendelsesafgørelse hurtigt, har F&P og AES lavet et sæt fælles guidelines. De fælles guidelines giver forsikringsselskaberne en rettesnor i forhold til, hvilke oplysninger AES skal bruge for at kunne træffe hurtig afgørelse om anerkendelse – og som selskaberne derfor med fordel også kan indhente og oversende sammen med sagen.

 

F&P og Lægeforeningen har lavet en samtykkeerklæring og en anmodningsblanket, som selskaberne kan bruge, når de indhenter journaloplysninger til brug for en arbejdsulykkessag.