Forsikring & Pension arbejder for at øge trafiksikkerheden på de danske veje og har en klar målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

 

Udviklingen går i den rigtige retning, men der er stadig alt for mange trafikulykker. I 2017 blev 183 dræbt og 3.097 kom alvorligt til skade, mens de tilsvarende tal for 2012 var 167 dræbte og 3.611 alvorligt tilskadekomne. Til trods for det faldne antal tilskadekomne, er det alt for mange, og derfor har Forsikring & Pension stor fokus på at øge trafiksikkerheden.Trafiksikkerhed - antal dræbte og tilskadekomne 2012-2017

Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

Forsikring & Pension indgår i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det skyldes, at vi har en fælles interesse i at skabe et øget fokus på trafiksikkerhed og for at minimere skader og ulykker i trafikken. Siden 2012 har vi fx samarbejdet om indsatsen Sikker Trafik Erhverv, og siden 2014 har vi været partner med Rådet for Sikker Trafik om kampagneindsatser mod uopmærksomhed i trafikken.

 

 

Uopmærksomhed: Kør bil, når du kører bil!

Uopmærksomhed er skyld i 30 procent af alle trafikulykker og er derfor et tema, der har stor politisk bevågenhed bl.a. i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan.

 

Forsikring & Pension er på baggrund af den kedelige statistik kampagnepartner på Rådet for Sikker Trafiks nationale uopmærksomhedskampagne ’Kør bil, når du kører bil’, der siden 2014 har sat fokus på risikoen ved uopmærksom adfærd i trafikken. Ikke mindst brug af smartphones stjæler trafikanternes opmærksomhed, og er derfor en betydelig risikofaktor i trafikken.

 

 

Øget trafiksikkerhed i virksomheder

Ifølge Arbejdstilsynet sker 30 procent af alle arbejdsrelaterede dødsulykker i trafikken. Det ønsker Forsikring & Pension og Rådet for Sikker Trafik at reducere, og derfor arbejder vi på at få danske virksomheder til at arbejde mere strategisk og praktisk med trafiksikkerhed samt at få problemstillingen forankret i virksomhedens topledelse.

 

Den fælles indsats har bl.a. bidraget til udviklingen af online værktøjer, som virksomheder frit kan anvende i arbejdet med at skabe en mere trafiksikker arbejdsplads. I 2018 er fokus at udbrede disse online værktøjer og få endnu flere virksomheder til at bruge dem.

 

Forsikring & Pension er i den forbindelse medarrangør og vært for en årlig trafiksikkerhedskonference for virksomheder, der har chauffører i trafikken. I forbindelse med konferencen uddeles den årlige 'Sikker Trafik Erhverv-pris' til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats på området. ’Sikker Trafik Erhverv-prisen’ har været uddelt hvert år siden 2013.

 

 

Forsikring & Pension bidrager med viden i det politiske arbejde

Forsikring & Pension er altid opmærksom, når der foretages ændringer i færdselslovgivningen og biddrager ofte med høringssvar, der sætter fokus på øget trafiksikkerhed. Senest har Forsikring & Pension indgivet høringssvar i forbindelse med en forsøgsordning med speed pedelecs, som er nogle særlige el-cykler, der kan køre op til 45 km/t. Her har Forsikring & Pension biddraget med synspunkter og viden om ansvarsforsikring for speed pedelecs og om forsøgsordningens sikkerhedsmæssige indhold fx i forhold til hjelmkrav, aldersgrænse og kørsel i bytrafik.

 

 

Opsamling og ejerskab af data til brug for sikkerhedsteknologi

Flere og flere biler bliver produceret, så de automatisk opsamler data om bilen og bilistens adfærd og kørsel. Trods den nye databeskyttelsesforordning er det ikke klart, hvem der ejer disse data. Forsikring & Pension arbejder for den enkelte bilejers ret til at eje sine egne data, og selv bestemme hvordan ens data bruges. Data fra biler kan bruges til at udvikle skræddersyede forsikringsprodukter, som motiverer bilejeren til at køre mere trafiksikkert. Forsikringsbranchen er interesseret i at udvikle denne type forsikringsprodukter, men det kræver, at bilejeren ejer sine egne data – og at data kun indsamles og anvendes med bilejerens samtykke.

 

 

Indsatser, der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken  

Forsikring & Pension arbejder målrettet på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Danmark. Det gør vi ved at:

  • Arbejde for at forbedre forsikringsselskabernes muligheder for at udvikle forsikringsprodukter, som motiverer bilisten til at køre mere trafiksikkert. Det kan gøres ved hjælp af data fra bilerne, hvis den enkelte bilejer ejer sine egne data, og vælger at anvende dem i forbindelse med sin forsikring.
  • Fortsætte vores tætte samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
  • Videreføre kampagner som ’Kør bil, når du kører bil’, som har fokus på uopmærksomhed i trafikken.
  • Udvikle og udbrede konkrete værktøjer til virksomheder med henblik på at højne trafiksikkerhed i erhvervskørsel. Det kan fx være udarbejdelse af en risikovurdering for den enkelte arbejdsplads.
  • Afholde en årlig trafiksikkerhedskonference for danske virksomheder, hvor vi bl.a. uddeler den årlige ’Sikker Trafik Erhverv-pris’ til en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at højne trafiksikkerheden.

 

 

Kontakt


Medlemmer

Nanna Dalsgaard Wilkens

Chefkonsulent, cand.soc.
+45 41 91 91 44
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.