Tema
Debat

Solvens II giver kunderne tryghed

Alle livs- og skadesforsikringsselskaber i EU (samt Norge) er omfattet af Solvens II, når de er over en vis størrelse. I Danmark er de fleste livs- og skadeforsikringsselskaber store nok til at være omfattet. Selskaber uden for EU samt Schweitz og Grønland er ikke omfattet.

 

Et væsentligt formål med Solvens II er at sikre bedre beskyttelse af kunderne. Dette sker ved at sikre, at selskaberne kan levere de ydelser, de har stillet kunderne i udsigt. Det betyder fx, at et pensionsselskab eller et skadesforsikringsselskab skal kunne udbetale de pensioner og eller de erstatninger, som deres kunder er blevet stillet i udsigt. Dette sikres ved, at selskaberne skal afsætte tilstrækkelig kapital i forhold til deres reelle risiko.

 

  

Solvens II evalueres i 2018 og 2020

Danske forsikringsselskaber såvel som andre europæiske forsikringsselskaber spillede en væsentlig rolle i udviklingen af Solvens II og hilste deres mål om forbrugerbeskyttelse velkommen.

 

Imidlertid fremhævede forsikringsselskaberne også bekymring for, at visse elementer i Solvens II ville forårsage utilsigtede konsekvenser, hvilket i sidste ende kunne skade både forsikringsselskaberne og deres forsikringstagere. For at sikre, at der var mulighed for at løse disse problemer, blev der stillet krav om to evalueringer af lovgivningen:

 

  • 2018: En evaluering af Solvens II's gennemførelsesforanstaltninger
  • 2020: En evaluering af Solvens II-direktivet.

Forsikring & Pension har i 2018-reviewet arbejdet for mest mulig stabilitet for selskaberne, da dette review kom mindre end to år efter introduktionen af Solvens II-reglerne.

 

Reviewet i 2020 skal derimod fokusere på at understøtte selskabernes investeringsmuligheder og bakke op om deres evne til at skabe vækst, samtidig med at der bevares en høj forbrugerbeskyttelse.

 

Corona-krisen

Corona-krisen kom midt i 2020-reviewet og viste dels, at forsikrings- og pensionsselskaber er robuste over for denne type finansielle kriser, dels afslørede den en række punkter, hvor Solvens II-regimet forhindrer selskaberne i at stabilisere store udsving på de finansielle markeder.  

 

2018-reviewet

I juni 2019 godkendte EU’s ministerråd og EU-parlamentet Kommissionens forslag til ændringer af Solvens II, som efterfølgende den 18. juni blev offentliggjort i Den europæiske unions tidende, og trådte i kraft den 8. juli 2019.

 

Forsikring & Pension er overordnet tilfreds med udfaldet af 2018-reviewet, der blandt andet har begrænset EIOPA’s mulighed for i fremtiden at ændre på den langsigtede renteforventning (UFR) uden godkendelse fra Kommissionen.

 

2020-reviewet

Arbejdet med 2020-reviewet er i fuld gang, men dog delvis forsinket på grund af Corona-krisen. EU-Kommissionen sendte den 11. februar 2019 et call for advice til EIOPA på 2020-reviewet. Call for advice dækker 19 emner, som EU-Kommissionen anser for væsentlige i forhold til reviewet, herudover har både EIOPA og industrien mulighed for at påvirke indholdet af reviewet. EIOPA sendte deres udspil til ændringer i høring i andet halvår af 2019.

 

Efter planen skulle EU-kommissionen have givet deres indstilling til Rådet og Parlamentet inden udgangen af 2020. På grund af Corona-krisen er EIOPA’s svar til EU-kommissionen udskudt 6 måneder, hvorfor EU-kommissionens indstilling til Rådet og Parlamentet formodentlig er skubbet tilsvarende, dette er dog ikke officielt bekræftet.

 

Reviewet i 2020 har blandt andet fokus på langsigtede garantier og på branchens langsigtede investeringer.

 

En vigtig komponent i opgørelsen af langsigtede garantier er den rentekurve, som EIOPA opgør, og som selskaberne skal anvende til at opgøre værdien af deres forpligtelser.

 

Rentekurven består af forskellige tekniske elementer, en del op til 20 år der er fastsat ud fra obligationsrenter på de finansielle markeder, en politisk fastsat del fra 20 år og frem, og en valuta-/landeafhængig del (VA-tillægget), der er udtryk for, hvad selskaber i det pågældende land investerer i. Fx investerer danske selskaber en pæn andel i realkreditobligationer.

 

Forsikring & Pension har i samarbejde med vores finske, norske og svenske søsterorganisationer udarbejdet et fælles nordiske position paper for 2020-reviewet af Solvens II.

 

 

Selskaberne skal fortsat kunne skabe vækst i samfundet

Solvens II er i sin natur en konservativ opgørelse, hvilket Forsikring & Pension bakker op om af hensyn til den generelle forbrugerbeskyttelse. Det er dog samtidig vigtigt, at reglerne ikke bliver så stramme, at de begrænser selskabernes mulighed for at investere og bidrage til vækst i samfundet og til danskernes pensioner.

 

 

Kontakt


Jenny Maria Thers Rée

Chefkonsulent, aktuar
+45 41 91 90 90