Tema
Debat

Solvens II ordliste

Solvency Capital Requirement (SCR)

Det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 99,5 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er under SCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 6-9 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder SCR, undtagen i ekstraordinære situationer (uro på de finansielle markeder) hvor genopretningsperioden kan forlænges op til 7 år.

 

Minimum Capital Requirement (MCR)

Det kapitalbeløb forsikringsselskabet skal have for at med 85 % sandsynlighed kan dække det største forventede tab i løbet af et år. Hvis et selskabs kapital er under MCR, skal det udarbejde en genopretningsplan, hvor det inden for 3 måneder sænker risikoen eller skaffer kapital, så det igen opfylder MCR.

 

Risiko Margen (RM)

Det teoretiske merbeløb en tredje mand skal have for at overtage selskabets aktiver og forpligtigelser.
Standard Model: Model defineret i Solvens II-Forordningen til fastsættelse af SCR.

 

Intern Model

Model udviklet af selskabet til fastsættelse af SCR. Interne modeller giver ofte et lavere kapitalkrav, men er dyre at udvikle, og kræver en omfattende ansøgningsproces.

 

Own Risk and Solvency Assement (ORSA)

Under Solvens II skal alle virksomheder regelmæssigt vurdere egen risiko og solvens. Denne vurdering betegnes ORSA og skal være en integreret del af enhver virksomheds risikostyringssystem samt dens forretningsmodel. Der skal udarbejdes en ORSA-rapport årligt, som indsendes til Finanstilsynet.

 

Quantitative reporting template (QRT)

Samlet betegnelse for den kvantitative rapportering selskaberne skal foretage på kvartals og årsbasis til EIOPA.

 

Solvency and Financial conditioning report (SFCR)

Årlig rapport om selskabets finansielle og solvensmæssige situation. Denne rapport skal selskaberne offentliggøre på deres hjemmeside.

 

Regular solvency report (RSR)

Samlet betegnelse for den rapportering selskaberne skal lave til tilsynsmyndighederne, dette omfatter udover ORSA-rapporten, QRT-skemaer og SFCR, også en rapport med et udvidet indhold i forhold til SFCR, denne rapport omtales ofte som RSR-rapporten.

 

Volatility adjustment (VA)

VA er et tillæg til den risikofri rente, der har til formål at dæmpe irrationelle markedsudvikling, der kan lede til ubegrundede ændringer i kreditspændet. EIOPA offentliggør månedligt VA-tillægget for hver valuta.