1. Hold kontakten til din medarbejder. Både planlagte opfølgningssamtaler og uformel kontakt, der viser interesse og omsorg.
  2. Overvej at lave en konkret fastholdelsesplan om fx gradvis tilbagevenden med optrapning af arbejdstid.
  3. Påtag dig evt. at hjælpe din medarbejder gennem forløbet. Det er en god hjælp at skabe overblik.
  4. Kontakt evt. kommunen og find ud af, hvad de bidrager med, og gør det tydeligt, hvad du har aftalt med din medarbejder.
  5. Kontakt evt. forsikrings- og pensionsselskab og hør, om de kan hjælpe fx via en sundhedsforsikring eller din ansvarsforsikring.

 

Sygefravær og tidlig indsats

Når en medarbejder i din virksomhed bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde, er det vigtigt, at medarbejderen hurtigt oplever støtte og hjælp fra din side.

​​​

Som arbejdsgiver har du en ekstra samarbejdspartner, du kan trække på, nemlig medarbejderens forsikrings- eller pensionsselskab.

 

En tidlig indsats sikrer, at medarbejderen kommer hurtigere tilbage på jobbet og undgår at falde ud af arbejdsmarkedet.

 

Forsikrings- eller pensionsselskabet kan i nogle tilfælde tilbyde medarbejderen:

 

- Rådgivning om muligheder
- Hjælp til hurtig udredning og behandling
- Pause i pensionsindbetalingen uden forsikringer forsvinder
- Udbetaling af relevante forsikringer.

 

Forsikrings- eller pensionsselskabet kan muligvis også hjælpe dig som arbejdsgiver

Nogle pensionsordninger giver medarbejderen ret til en midlertidig udbetaling fra forsikringen ved sygdom. Betaler du løn til medarbejderen under sygdommen, bliver forsikringen som regel udbetalt til dig som arbejdsgiver.

 

Hvad bør du som arbejdsgiver tjekke:

- Hvordan medarbejderens pensionsordning dækker ved sygdom
- Med medarbejderen tjekke eventuelle relevante private forsikringer
- Ved arbejdsskade: Anmeld skade til Arbejdsskadestyrelsen og arbejdsskadeselskabet
- Ved ulykke: Er det en anden person, der er skyld i ulykken, så kontakt vedkommendes forsikringsselskab.

 

Relevante forsikringer er:

- Sundhedsforsikring
- Invalidepension eller forsikring ved nedsat erhvervsevne
- Præmiefritagelse eller indbetalingsgaranti
- Forsikring ved visse kritiske sygdomme
- Ulykkesforsikring
- Arbejdsskadeforsikring
- Ansvarsforsikring hos eventuel ansvarlig skadevolder.

 

Anbefalinger til fastholdelsesindsatsen

 

​Skal være individuel

En effektiv indsats skal tage udgangspunkt i den sygemeldtes behov og individuelle forhold. En individuel plan med relevante rehabiliteringstilbud engagerer i højere grad den sygemeldte og andre aktører.

 

Skal være koordineret

Fastholdelsesindsatsen skal være et sammenhængende forløb med fremdrift. Det holder motivationen oppe og sikrer den bedste anvendelse af ressourcer. Alle aktører i indsatsen har ansvar for at danne sig et overblik over, hvem der i øvrigt har en rolle at spille og bidrage til koordinationen med de andre. Sygdom er et følsomt emne. Navne på personer i eksemplerne er derfor opdigtede, men det er eksemplerne ikke.

 

Skal være tidlig

Tid er vigtig for fastholdelse. Jo længere tids sygemelding, des længere kommer medarbejderen væk fra arbejdsmarkedet. Der bør handles allerede ved 14 dages sygefravær.

 

Skal være beskæftigelsesrettet

Målet er at få medarbejderen tilbage på arbejdsmarkedet. Langt de fleste mennesker får i det lange løb mere livskvalitet af at være i arbejde end af at sidde hjemme med en diagnose og en evt. forsørgelse og erstatning.

 

Skal være vedholdende

Nogle sager har komplicerede forløb, hvor alle kan miste modet. Det er vigtigt at holde fast i målet.