Forsikring & Pension har et fælles ønske sammen med fagforeninger, arbejdsgivere og det offentlig system om, at ingen bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet grundet sygdom. Det er derfor afgørende for branchen, at der sker en tidlig indsats og en individuel stillingtagen til den enkelte sygemeldte. Størstedelen af erhvervsaktive danskere har en forsikrings- og/eller pensionsordning, der kan supplere den offentlige indsats og understøtte den sygemeldte borger, hvor der er fokus på, at man bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

 

Sådan hjælper forsikrings- og pensionsselskaber med fastholdelse

Pensions- og forsikringsselskaber leverer en række ydelser til sygdomsramte danskere i form af hurtig behandling, udredning og genoptræning. Det gælder fx psykologhjælp, fysioterapi, speciallægehjælp, scanning og operation samt hjælpemidler som fx IT-udstyr, proteser og tilskud til handicapindretning. Branchen tilbyder desuden rådgivning og er tovholder på tidsbestilling og koordination af hjælp og tilbyder kurser i bl.a. stresshåndtering.

 

 

Forsikring & Pension samarbejder med andre aktører for at sikre fastholdelse

Forsikring & Pension har i samarbejde med DA, LO og KL udarbejdet en guide om fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet. Guiden er særligt henvendt til kommunernes sagsbehandlere på sygedagpengeområdet med henblik på at organisere en fælles indsats, når en borger bliver sygemeldt. Formålet er, at alle aktører er bevidste om hinandens rolle, så de sammen kan understøtte borgeren bedst muligt i bestræbelsen på at blive rask og komme tilbage i arbejde. Forsikring & Pension har foreløbig samarbejde med 60 kommuner, og vi er i gang med at etablere samarbejde med de resterende kommuner.

 

 

Stort fokus på stress

I gennemsnit er 17.000 danskere sygemeldt på grund af stress hver eneste dag. Ligeledes viser beregninger, at stress koster flere milliarder kroner i udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste. Det mærker vores branche i form af markant stigende udbetalinger til stressrelateret sygdom.

 

Forsikring & Pension ønsker at samarbejde med alle relevante aktører for at finde politiske og praktiske løsninger på at forebygge og behandle stress. Forsikring & Pension er bl.a. derfor medstifter af og partner i StressAlliancen, som vi har skabt sammen med Hjerteforeningen, HK, FOA og PenSam. Formålet med StressAlliancen er at skabe politiske og praktiske løsninger for et Danmark med mere mentalt overskud. 

Læs mere om StressAlliancen her

 

Derudover er Forsikring & Pension også partner i Sammen om Mental Sundhed.

Læs mere om Sammen om Mental Sundhed her.

 

 

Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen

For at fremme forebyggelse af stress er Forsikring & Pension med i Danmarks Sundeste Arbejdsplads - Initiativprisen 2018, som Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Erhverv, Falck Healthcare og Forsikring & Pension står bag.

 

Hvert år uddeler organisationen Initiativprisen til den arbejdsplads, der har iværksat det bedste initiativ inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø. Alle arbejdspladser kan indstille deres eget initiativ, og hele Danmark kan stemme om, hvilken arbejdsplads der skal vinde prisen.

 

Med konkurrencen ønsker aktørerne at hylde og kaste lys på sundhedsinitiativer på landets arbejdspladser, så disse kan inspirere andre, forebygge sygdom og skader og dermed nedbringe sygefraværet. Samtidig vil arbejdspladserne få den anerkendelse og positive opmærksomhed, de fortjener. Sundhed på arbejdspladsen er dog ikke kun til gavn og glæde for den enkelte medarbejder – det kan også ses på den økonomiske bundlinje i form af færre sygedage.

 

Målet bag prisen er at få så mange som muligt motiveret til at bidrage – enten med egne initiativer eller ved at stemme på deres favorit-initiativer i hver af landets fem regioner.

 

 

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.