Ejerskifteforsikringen er en del af Huseftersynsordningen, som trådte i kraft 1. januar 1996 for at sikre bedre og mere trygge hushandler – både for sælger og for køber.

 

Hovedformålet med ordningen er at begrænse problemerne med mangler ved køb og salg af fast ejendom på en måde, der er til fordel for både køber og sælger. Sælger kan slippe for at hæfte for fysiske mangler ved ejendommen efter handlen, og køber får med tilstands- og el-eftersynsrapporterne et bedre beslutningsgrundlag med hensyn til ejendommens fysiske tilstand, samt mulighed for at forsikre sig mod skjulte skader via en ejerskifteforsikring. Inden ordningen blev indført var der rigtig mange retssager, hvor huskøbere søgte erstatning hos sælger for skjulte skader. Det er de skader, der nu dækkes af ejerskifteforsikringen.

 

Kritik af huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er ofte blevet kritiseret bl.a. fordi, det kan være svært at forstå, hvad forsikringen dækker. Ejerskifteforsikringens dækning er bestemt ved lov, og forsikringen dækker ikke fejl og mangler, som er normale for huse af samme type og alder som det købte hus. Populært sagt, må man forvente, at et brugt hus har almindeligt slid og skavanker. Mange huskøbere bliver dog skuffede, fordi deres forventninger til ejerskifteforsikringens dækning er for høje. De komplicerede regler og forventningsgabet fører til, at der er flere klager i Ankenævnet for Forsikring over denne type forsikring end de fleste andre forsikringer.

 

Guide til ejerskifteforsikringer 

Forsikring & Pension vil gerne bidrage til bedre forbrugerinformation om ejerskifteforsikringer og har derfor udarbejdet en ejerskifteforsikrings-guide, der giver overblik over og sammenligner udbydere af ejerskifteforsikring. Guiden giver også gode råd og viden om ejerskifteforsikring, hvad forsikringen dækker og ikke dækker samt eksempler på, hvad en ejerskifteforsikring koster. 

 

Se ejerskifteforsikringsguiden her

 

Bestilling af tilstands- og el-eftersynsrapporter

Et andet emne, der ofte diskuteres er, hvilken bygningssagkyndig, der skal lave huseftersynet og den tilstandsrapport, som danner grundlag for ejerskifteforsikringen. Det er hussælgeren, som vælger en bygningssagkyndig, men da sælgeren ofte ikke har prøvet at sælge et hus før, har sælger ingen præferencer i forhold til at vælge en bygningssagkyndig. Derfor overlades valget ofte til det forsikringsselskab, som bliver bedt om at give tilbud på en ejerskifteforsikring. Det mener Forsikring & Pension er en god ide, fordi forsikringsselskaberne har klar interesse i at pege på bygningssagkyndige, der har høj faglig standard, og dermed er i stand til at opdage alle de fejl og mangler, der er ved huset. Både køber og forsikringsselskab er bedst tjent med tilstandsrapporter, der er så fyldestgørende som muligt

 

 

Hvad arbejder Forsikring & Pension for?

 

 • Opfølgning på revision af tilstands- og el-eftersynsrapporterne.
  I efteråret 2020 blev nye, reviderede tilstands- og el-eftersynsrapporter lanceret. Formålet med de nye rapporter er et mere læsevenligt og opdateret udtryk. For Forsikring & Pension er det vigtigt, at rapporterne er nemme at læse og lette at forstå for forbrugerne. Rapporterne er dog samtidig juridisk dokumenter, der danner grundlag for forsikringsdækningen. Det er derfor vigtigt med løbende opfølgning på, om ændringerne i rapporterne medfører ændret forsikringsdækning eller ændret ansvar for den byggesagkyndige, der har udarbejdet rapporten.

 

 • Revision af håndbog og uddannelse for bygnings- og el-sagkyndige.
  Hele huseftersynsordningen er afhængig af, at tilstands- og el-eftersynsrapporterne er af høj kvalitet. Forsikring & Pension mener derfor, at kvaliteten i rapporterne bør højnes gennem mere og bedre uddannelse af de sagkyndige, en forbedring af den håndbog, som indeholder de retningslinjer, som de sagkyndige følger, samt mere ensartede kontroller af de sagkyndiges arbejde. 

 

 • Bedre forbrugeroplysning om ejerskifteforsikring.
  Ejerskifteforsikringens erstatningsregler, der er fastlagt ved lov, kan være svære at forstå. Forsikring & Pension hjælper forbrugerne med information til bedre at kunne forstå, hvad en ejerskifteforsikring dækker og ikke dækker. Forsikring & Pensions Ejerskifteforsikringsguide er netop udarbejdet med det formål at gøre forbrugerne klogere på, hvorfor og hvornår man skal tegne en ejerskifteforsikring, mulighed for at se og sammenligne forsikringsselskaber og vise eksempler på, hvad en ejerskifteforsikring koster.

 

 • Bestillerregler og de sagkyndiges uvildighed
  Forsikringsselskaberne har samme interesse som huskøberne; nemlig at tilstandsrapporten er retvisende og tydeligt beskriver de skader, der er på huset. Nogle forsikringsselskaber samarbejder med bestemte byggesagkyndige og ved derfor, hvem der kan udarbejde tilstandsrapporter af høj kvalitet. Derfor er det fornuftigt, at sælger kan bede et forsikringsselskab foreslå en byggesagkyndig til at udarbejde tilstandsrapporten.

Kontakt


Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40