Tema
Debat

Hvad skal du være opmærksom på vedrørende din sundhedsforsikring under COVID-19

Video- og telefonkonsultation

Medlemmer af Dansk Psykolog Forening, Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening har alle indgået midlertidige aftaler med det offentlige om, at psykologer og fysioterapeuter med overenskomst med det offentlige kan tilbyde deres patienter video- eller telefonkonsultation. Det offentlige yder midlertidigt tilskud til begge dele.


Medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tilbyder ligeledes deres patienter video- eller telefonkonsultation. Det offentlige yder også tilskud hertil. Der er ikke krav om, at kiropraktoren skal have overenskomst med det offentlige.

 

Forsikring & Pension opfordrer til, at de selskaber, som dækker behandling hos psykolog, fysioterapeut og/eller kiropraktor, bakker op om initiativerne og muliggør dækning af udgifter til kundernes video- eller telefonkonsultation, hvad enten psykologen, fysioterapeuten eller kiropraktoren har overenskomst med det offentlige eller ej.

 

Ingen kirurgisk behandling på private sygehuse

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de private sygehuse inddrages som en del af landets corona-beredskab. Der er ikke tale om en opfordring eller en anbefaling, men et egentligt påbud. De private sygehuses beholdning af respiratorer og anæstesiapparater skal stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen pr. 30. marts 2020.

 

Desuden skal de private hospitaler opgøre mængden af værnemidler og personale. Hverken værnemidler eller personale skal stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen p.t. Der er alene tale om at skaffe et overblik.

 

Det betyder, at de patienter, der skulle have været kirurgisk behandlet i den kommende tid, vil få deres behandling udskudt på ubestemt tid. Det gælder også de patienter, som skulle være behandlet via deres sundhedsforsikring.

 

Helbredsoplysninger

Sundhedsvæsenet prioriterer i den aktuelle situation at tilse og behandle personer, der er syge som følge af coronavirus. Det betyder, at alt andet arbejde er udsat til senere. Det skyldes ikke mindst hensynet til patientsikkerheden hos de patienter, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus.

 

Forsikring & Pension opfordrer derfor til, at selskaberne begrænser indhentningen af helbredsoplysninger fra praktiserende læger og sygehuse til det absolut nødvendige. For at understøtte opfordringen har vi tilpasset vores digitale løsning, så selskabernes anmodninger om helbredsoplysninger parkeres og først frigives, når ressourcerne i sundhedsvæsenet er gearet til at besvare dem.

 

Kontakt


Pension & Velfærd

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 90 71
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.