Tema
Debat

Coronavirus/COVID-19: Nyeste information fra forsikrings- og pensionsbranchen

Q&A om rejseforsikring


 • Hvornår kan jeg anvende coronapas som dokumentation i forbindelse med rejser, når jeg er vaccineret?

  For at bruge vaccination som dokumentation i coronapasset, skal du være færdigvaccineret.

   

  Du bliver først betragtet som færdigvaccineret 14 dage efter, du har modtaget det sidste stik.

   

  Du kan læse mere på coronasmitte.dk.

 • Dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser i et område, som er gult (øget risiko)?

  En destination, som efter Udenrigsministeriets rejsevejledning er gul, medfører at der kan være en øget risiko i det pågældende område. Derfor er der grund til at være ekstra opmærksom, når du rejser. Din rejseforsikring vil som udgangspunkt dække, hvis du rejser til en destination markeret med gul. Der kan gælde særlige, nationale retningslinjer for rejse i disse lande/områder, og det er derfor altid en god idé at orientere sig hos de lokale myndigheder forud for en rejse. Forsikringsbranchen opfordrer også rejsende til at orientere sig i Udenrigsministeriets særlige rejseråd i forbindelse med COVID-19.

 • Dækker min rejseforsikring, hvis jeg mod regeringens råd rejser ud fra Danmark på en planlagt rejse, som Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle ikke-nødvendige rejser til (orange eller rød)?

  Hvis du vælger at trodse Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger på rejseforsikringen. Det kan fx være, at du ikke er dækket for skader eller situationer, som opstår i relation til udbruddet af coronavirus, fx behov for evakuering fra din destination eller behov for sygdomsbehandling som følge af coronavirus. Tjek altid med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

   

  Hvis rejseforsikringen dækker, skal du dog være opmærksom på, at forsikringsselskabet kan have begrænsede muligheder for at hjælpe på den pågældende destination.

 • Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis farven på Udenrigsministeriets rejsevejledning ændrer sig til orange eller rød under min ferie?

  Hvis rejsevejledningen for området bliver orange eller rødt pga. coronavirus, mens du er afsted, vil din rejseforsikring dække som normalt med undtagelse af tidligere hjemrejse, når Udenrigsministeriet ikke opfordrer til evakuering. Enkelte forsikringsselskaber dækker ikke evakuering, selvom Udenrigsministeriet opfordrer hertil.

   

  Tjek altid med dit eget forsikringsselskab hvordan du er dækket.

 • Dækker min rejseforsikring, hvis jeg bliver testet positiv med COVID-19 ved ankomsten eller under min ferie?

  Hvis du rejser til et grønt/gult land, og du bliver testet positiv, vil din rejseforsikring dække som ved anden sygdom, fx udgifter til lægebehandling, kompensation for ødelagt ferie m.v.

   

  Hvis du rejser til et rødt/orange land, kan der være begrænsninger på din rejseforsikring. Det kan være, at din forsikring ikke dækker udgifter, som opstår i relation til coronavirus, herunder lægebehandling som følge af coronavirus. Tjek altid med dit eget forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

 • Dækker min rejseforsikring, hvis jeg bliver pålagt karantæne på min ferie af myndighederne/fordi jeg er nærkontakt?

  De fleste rejseforsikringer dækker ekstraudgifter i forbindelse med karantæne, hvis du selv eller en i din husstand, bliver syg med corona, når du opholder dig i et grønt/gult land.

   

  Karantæne, som skyldes lokale restriktioner, er som hovedregel ikke dækket. Enkelte forsikringer kan ekstraordinært dække, hvis du på rejsen skal i karantæne pga. andres sygdom. Tjek altid med dit eget forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

 • Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg bestiller en rejse nu?

  Hvis du bestiller en udlandsrejse til en destination, hvor Udenrigsministeriet lige nu fraråder alle ikke nødvendige rejser, vil en afbestillingsforsikring som hovedregel ikke dække, hvis det senere bliver nødvendigt at afbestille rejsen, fordi afrejse fortsat frarådes.

   

  Det er derfor vigtigt, at du undersøger med rejsearrangøren, hvilke muligheder du har for at afbestille eller ændre rejsen, hvis Udenrigsministeriet fortsat fraråder indrejse på afrejsetidspunktet.

 • Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg ikke ønsker at rejse til en destination, som er gul (øget risiko)?


  Hvis du har booket en rejse til en destination, hvortil Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser, men foreskriver, at der kan være en øget risiko, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at få dækning via din afbestillingsforsikring, hvis du alligevel ikke ønsker at rejse. Du kan i stedet henvende dig til din rejseudbyder og høre, om der er mulighed for refusion eller ombookning. Hvis det ikke er muligt, kan du prøve at tale med dit forsikringsselskab.

 • Dækker min afbestillingsforsikring, når jeg har købt min rejse på et tidspunkt, hvor Udenrigsministeriet frarådede indrejse, hvis jeg må afbestille af andre årsager end coronavirus, fx akut sygdom

  Din afbestillingsforsikring dækker som hovedregel ikke, hvis du har bestilt rejsen, mens området var rødt/orange. Du kan dog være dækket, hvis du må afbestille, fordi du eller din nærmeste familie bliver akut alvorligt syg, kommer alvorligt til skade eller afgår ved døden. Tjek altid med dit eget forsikringsselskab.

 • Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg har bestilt min rejse, mens Udenrigsministeriet frarådede alle rejser (orange eller rød), hvis destinationen - når jeg skal af sted - fortsat er orange eller rød, og det derfor ikke er muligt at rejse?

  Nej, din afbestillingsforsikring dækker normalt ikke, hvis området var rødt eller orange, da du købte rejsen, og du derfor må afbestille rejsen.

  Tjek altid dine muligheder med din rejsearrangør.

   

 • Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg ikke når at blive færdigvaccineret, og jeg derfor ikke kan rejse?

  Det er dit eget ansvar, at du er vaccineret, hvis det er et krav i det område, du skal rejse til.

   

  Som hovedregel dækker din afbestillingsforsikring ikke, hvis du ikke kan rejse, fordi du ikke er vaccineret - uanset årsagen. Nogle afbestillingsforsikringer dækker dog, hvis vaccinekravet først er indført, efter du har købt din rejse. Tjek altid med dit eget forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

 • Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg testes positiv med COVID-19 inden afrejse?

  Din afbestilling dækker, hvis du eller en i din husstand bliver akut alvorligt syg – herunder hvis du får COVID-19 og ikke kan rejse.

Q&A om arbejdsskadeforsikring


 • Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man som medarbejder får en skade, når man arbejder hjemme?

  Det er situationen, hvor medarbejderen reelt arbejder hjemme og ikke er hjem-sendt med lønkompensation eller lignende. Spørgsmålet er gældende uanset Corona eller ej, men er blot mere aktualiseret.

  Svar:
  Kommer en medarbejder til skade under hjemmearbejde, er personen fortsat dækket, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og man træder relativt hurtigt ud af arbejdsskadesikringsloven. Formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde, som hvis skaden sker på arbejdspladsen. Arbejdsgiver har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Altså om tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

 • Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man får en skade, når man er hjemsendt med lønkompensation?

  Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen ikke udfører arbejde, men er hjemsendt i en periode.

  Svar:
  Som det fremgår af svaret på det første spørgsmål, skal skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.


  Hvis en medarbejder er hjemsendt med lønkompensation eksempelvis i henhold til trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH, er det en betingelse for lønkompensationen, at medarbejderen ikke udfører arbejde, jf. aktstykke 108. Derfor kan man heller ikke få dækning fra arbejdsskadeforsikringen.

 • Er der stadig et ansættelsesforhold – og dermed pligt til at have en arbejdsskadeforsikring – for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?

  Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation, men hvor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt der stadig er tale om et ansættelsesforhold.

  Svar:
  Ifølge trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH er det et krav, at arbejdsgiveren ikke må opsige medarbejderen, og at arbejdsgiveren fortsat udbetaler fuld løn.

  Der er således fortsat et ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren skal derfor stadig have en arbejdsskadeforsikring. Men da medarbejderen ikke må arbejde, kan vedkommende rent risikomæssigt ikke få en arbejdsskade.

Q&A om forsikringer knyttet til pensionen


 • Hvad skal jeg gøre i forhold til min pension, hvis jeg bliver ledig?

  Bliver du ledig, skal du overveje, hvad der skal ske med din pension og de tilknyttede forsikringer, når din arbejdsgiver stopper med at indbetale til din ordning. Du har typisk nogle måneder til at bestemme, hvad der skal ske, efter indbetalingerne er stoppet, idet der er en periode med såkaldt bidragsfri dækning på de forsikringer, der er knyttet direkte til din pensionsordning (særligt tab af erhvervsevne). Den periode er forskellig fra selskab til selskab (mellem 3-12 måneder). I den periode har du fortsat dine forsikringer.

  Hvis du ikke gør noget, bliver din pensionsordning stillet i bero efter perioden med bidragsfri dækning, indtil betalingerne bliver genoptaget. Mange pensionsordninger giver mulighed for, at du selv at fortsætter med at indbetale til både pensionsopsparingen og forsikringerne, men du skal selv vælge at gøre det, inden ordningen bliver stillet i bero.

  Hvis du bliver ledig, bør du kontakte dit pensionsselskab for at tage stilling til, om det kan være en god idé at fortsætte med selv at betale til din ordning.

  Når du får nyt job og derigennem indbetaler til et nyt pensionsselskab, skal du overveje, om du skal flytte din tidligere pensionsordning til dit nye pensionsselskab. Ofte kan det være en god idé at flytte din pensionsordning til det nye selskab, så du får samlet din pension ét sted og ikke betaler administrationsomkostninger flere steder. Der kan dog være flere forhold, du skal være opmærksom på ved flytning af pensionsordningen, og derfor kan det være nyttigt at tale med dit tidligere selskab, inden du flytter din pensionsordning. Læs mere her.

 • Hvad sker der med mine forsikringer tilknyttet pensionsordningen, hvis jeg bliver hjemsendt eller ledig som følge af COVID-19?

  Hvis du har en pensionsordning gennem din arbejdsgiver (arbejdsmarkedspension), vil den typisk indeholde forsikringsdækninger, der kommer til udbetaling, hvis du mister din arbejdsevne (bliver invalid) eller afgår ved døden. Den kan også indeholde andre forsikringer som fx dækning ved visse kritiske sygdomme og ulykkesforsikringer.

  Hvis du bliver hjemsendt med løn efter aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, vil dine pensionsindbetalinger som udgangspunkt fortsætte uændret. Og dermed også dækningen på de tilknyttede forsikringsordninger.

  Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn, vil dine pensionsindbetalinger som udgangspunkt stoppe. Normalt vil dine forsikringsdækninger fortsætte uændret i en periode, hvor der er bidragsfri dækning (ofte mellem 3-12 må-neder). Det gælder dog ikke sundhedsforsikringer, som ofte er afhængig af et ansættelsesforhold. Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn, bør du kontakte dit pensionsselskab for at tage stilling til, om det kan være en god idé at fortsætte dine forsikringsdækninger.

  Hvis du bliver ledig eller hjemsendt uden løn og er syg eller har dårligt helbred, er det meget vigtigt, at du kontakter dit pensionsselskab hurtigst muligt for at finde ud af dine muligheder. Ellers kan det betyde, at du mister dine forsikringer og ikke kan få dem igen.

 • Hvordan dækker mine forsikringer på min pensionsordning, hvis jeg bliver syg som følge af COVID-19?

  Hvordan dine forsikringer dækker, afhænger af hvilken forsikring der er tale om.

  Tab af erhvervsevne
  Hvis du har en pensionsordning gennem din arbejdsgiver (arbejdsmarkedspension), vil den typisk indeholde forsikringsdækninger, der kommer til udbetaling, hvis du mister din arbejdsevne (bliver invalid). Betingelserne for udbetaling er forskellige for selskab til selskab, men der vil normalt tidligst ske udbetaling, hvis du har et væsentligt tab af arbejdsevnen over en længere periode. Der vil således ikke ske udbetaling som følge af et kortere sygdomsforløb uden varige følger.

  Ved længerevarende eller mere alvorlige sygdomsforløb anbefales det, at du kontakter dit pensionsselskab for nærmere rådgivning.

  Sundhedsforsikring
  En sundhedsforsikring dækker, hvis man får en fysisk eller psykisk gene. Den giver fx adgang til at blive henvist til en kiropraktor, psykolog, psykiater og i nogen tilfælde også at få foretaget mindre operationer. Nogen sundhedsforsikringer har undtagelser i relation til pandemier og epidemier og dermed også COVID-19.

  Som følge af den nuværende situation med COVID-19, er der dog visse begrænsninger i forhold til de behandlinger, der er mulige at få. Det kan du læse mere om her

  Visse kritiske sygdomme
  Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Forsikringerne dækker også visse sygdomme i hjernen, sclerose og en række andre kritiske sygdomme. Men altså ikke alle kritiske sygdomme.

  Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme, der er dækket, men der er ingen selskaber der dækker, hvis du får diagnosticeret COVID-19.

  Livsforsikring (dødsfaldsdækning)
  En livsforsikring dækker, hvis du afgår ved døden.

  Enkelte forsikringsselskaber har i deres betingelser mulighed for at undtage dødsfald som følge af en pandemi. På nuværende tidspunkt er der ingen forsikringsselskaber, der har planer om at gøre denne undtagelse gældende for COVID-19-epidemien i Danmark.

 • Hvad sker der med min pension, hvis jeg får ændret ansættelsesforhold som følge af udbruddet af COVID-19?

  Det afhænger af, hvordan dit ansættelsesforhold er ændret.

  Hvis du er hjemsendt med lønkompensation, vil der ved uændret løn heller ikke ske ændringer i din pension og forsikringer. Hvis du har en lønnedgang i forbindelse med lønkompensationsaftalen, vil dine indbetalinger til pension typisk også blive lavere end normalt. Pensionsbetalingen er aftalt som en fast andel af lønnen.

  Hvis du er hjemsendt midlertidigt uden løn i medfør af en ret i en overenskomst for en arbejdsgiver, vil du stadig være ansat, men samtidig typisk have ret til supplerende dagpenge. I det tilfælde vil der heller ikke blive indbetalt til din pensionsordning. Det kan derfor være en god idé at kontakte dit pensionsselskab, da manglende indbetalinger blandt andet kan få betydning for dine forsikringsdækninger.

Kontakt Forsikring & Pension i forbindelse med COVID-19

Forbrugere kan kontakte Forsikringsoplysningen med forsikringsrelaterede corona-spørgsmål:

Forsikringsoplysningen

Telefonnummer: 41 91 91 91 (tirsdag-torsdag kl. 9-13)

Mailadresse: fo@forsikringogpension.dk

Facebook: Skriv til Forsikringsnørden

 

Journalister kan kontakte Forsikring & Pensions pressetelefon. Telefonen er bemandet hver dag, men kan ikke bruges til SMS.

Forsikring & Pensions pressetelefon

Telefonnummer: 41 91 91 01

 

Øvrige henvendelser om coronavirus i relation til forsikring og pension.

Forsikring: Anja Lintrup Sørensen (find kontaktoplysninger herunder).

Pension: Karina Ransby (find kontaktoplysninger herunder).

 

Kontakt


Pension & Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Forsikringsoplysningen

Anja Lintrup Sørensen

Konsulent
+45 41 91 91 14
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.