Tema
Debat

Danskerne skal kunne se risikoen på deres pensionsopsparing

Forsikring & Pension har stort fokus på at skabe åbenhed og gennemsigtighed i branchen og har derfor lanceret fire forbrugerinitiativer, som skal sikre bedre information og risikostyring ved pensionsopsparing. Formålet er, at kunderne bedre skal kunne se risikoen på deres pensioner og nemmere skal kunne sammenligne risikoen på forskellige pensionsprodukter på tværs af pensionsselskaber. Det er pensionsselskabernes opgave at vise informationerne på deres hjemmesider og i de pensionsprognoser, som de giver til kunderne. Risikomærkningen skal også vises på www.faktaompension.dk, hvor man kan sammenligne pensionsordninger i alle pensionsselskaber.

Risikoen i markedsrenteprodukter


Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad vil det sige, at kunden har risikoen?

  Hvor meget man får udbetalt på sin pensionsordning, når man går på pension, afhænger af flere forskellige forhold, som er usikre. Bl.a. hvor stort afkast forskellige investeringsaktiver kommer til at give i fremtiden. På ugaranterede pensionsprodukter er kundens forventede investeringsafkast højere, men det er også kunden, der har risikoen, hvis investeringerne går mindre godt.

 • Hvorfor er pensionsprodukter i stigende grad uden garanti?

  Tidligere var stort set alle pensionsprodukter med garanti, og pensionsselskabet gav således kunden en garanti for en vis minimumsudbetaling. Pensionsselskaberne har udviklet de ugaranterede produkter for at kunne give kunderne mulighed for at opnå et højere forventet afkast. Når der ikke er nogen garanti, kan selskaberne investere kundernes penge i aktiver med højere forventet investeringsafkast. Samtidig gør nye kapitaldækningsregler garantier dyrere for kunderne.

 • Hvorfor er det vigtigt, at pensionskunderne kender risikoen?

  Kunderne skal leve af deres pensionsopsparing, når de går på pension. Det er derfor vigtigt, at man ikke alene ved, hvor meget man kan forvente at få udbetalt, men også har en idé om, hvor højt eller lavt beløbet kan risikere at blive. Dermed har man mulighed for at vælge at spare mere op eller skifte til en lavere risiko. Samtidig bør man kunne sammenligne risikoen, når man skal vælge mellem forskellige pensionsprodukter.

 • Hvad kan kunderne bruge information om risikoen til?

  De nye prognoser bliver et redskab for kunderne til at vurdere, om de er trygge ved det scenarie, hvor pensionen bliver lavere end forventet, eller om der er brug for at spare mere op eller skifte til en lavere risiko. Ensartet risikomærkning er også en forudsætning for, at kunderne kan sammenligne og vælge mellem pensionsprodukter med forskellig risiko og lettere kan sammenligne forskellige selskabers produkter.

   

Kontakt


Økonomiske forhold

Karsten Beltoft

Underdirektør
+45 41 91 90 91