Tema
Debat

Vandskader

Udviklingen i antallet og erstatninger for vandskader

Antal vandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i det samlede antal vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2019.

Stigning i vandskader i 2019

 

I 2019 var antallet af vandskader på bygninger 101.000, hvilket er en stigning på 7.000 skader i forhold til 2018. Antallet af vandskader på løsøre var knap 10.000. Dette er en stigning på 2.200 skader i forhold til 2018.

 

Siden 2012 har antallet af vandskader generelt ligget på omkring 100.000 for bygninger og i gennemsnit 11.000 for løsøre. I 2011 var antallet af vandskader på bygninger og løsøre markant højere end resten af perioden, hvilket primært skyldes skybrud i sommeren 2011.

 

Erstatninger for vandskader

 

Statistikken viser også udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2019.
Erstatninger for vandskader steget i 2019

I 2019 blev der udbetalt 2,2 mia. kr. til vandskader på bygninger, mens erstatningerne på løsøre var 202 mio. kr. De samlede erstatninger på vandskader er steget med 10 pct. i forhold til 2018.

 

Den gennemsnitlige erstatning pr. vandskade var i 2019 godt 22.000 kr. for bygninger og 21.000 kr. for løsøre.

 

I 2011 var erstatningerne på vandskader, ligesom antallet, væsentligt højere end resten af perioden, og var således gennemsnitligt tre gange større end erstatningerne i de øvrige år.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal om, hvordan erstatningerne af vandskader fordeler sig på forskellige typer af vandskader og forskellige hustyper.

 

Udgivelse

Publiceret: Juli 2020
Næste udgivelse: Juni 2021

Kontakt


Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld