Tema
Debat

Tyveriforsikring

Antal skader og erstatninger på tyveridækningerne på familieforsikringer, fritidshusforsikringer og erhvervsforsikring inkl. landbrugsforsikringer.

Antal tyveriskader for 4. kvt. 2011 til 4. kvt. 2019

Statistikken viser udviklingen i antallet af skader anmeldt på tyveriforsikringen for 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2019.

 

Det samlede antal anmeldte skader for 4. kvartal 2019 er faldet med knap 3.000 skader i forhold til samme kvartal sidste år. Nedgangen i antal anmeldte skader skyldes hovedsageligt, at antallet af indbrud er faldet.

 
I 4. kvartal 2019 var antallet af anmeldte skader på familieforsikringen knap 26.000, og antallet af anmeldte skader på sommerhusforsikring var på knap 750 skader. Antallet af anmeldte skader på erhvervsforsikring inkl. landbrug var i 4. kvartal 2019 på knap 3.000 skader.

 

Tallene for antal anmeldte skader og de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger findes under "Alle tabeller".

 

 

Erstatninger for 4. kvt. 2011 til 4. kvt. 2019

Statistikken viser udviklingen i den samlede størrelse af erstatninger på tyveriforsikringen for 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2019. 

 

De samlede erstatninger for anmeldte tyverier er faldet med godt 13 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. I 4. kvartal 2019 er de samlede erstatninger således knap 355 mio. kr. De gennemsnitlige erstatningsudbetalinger er steget med godt 600 kr. og er i 4. kvartal 2019 på knap 12.000 kr. pr. anmeldelse.

Erstatningerne for skader anmeldt på familieforsikring er faldet fra knap 285 mio. kr. i 4. kvartal 2018 til knap 266 mio. kr. i 4. kvartal 2019. Erstatningerne på skader anmeldt på erhvervsforsikring inkl. landbrug er i samme periode steget fra 71 mio. kr. til 79 mio. kr. Erstatningerne for skader anmeldt på sommerhusforsikring er i 4. kvartal 2019 på 9,5 mio. kr., og er dermed faldet med omtrent 2 mio. kr. i perioden.

 

Tallene for de gennemsnitlige erstatninger kan du finde under "Alle tabeller".

Under "Baggrund" kan du finde yderligere dokumentation af tallene. 

Udgivelse

Publiceret: Marts 2020
Næste udgivelse: Juni 2020

Kontakt


Analyse

Sophie Orebo Wenzel

Konsulent
+45 41 91 91 35

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld