Tema
Debat

Tyveriforsikring

Antal skader og erstatninger på tyveridækningerne på familieforsikringer, fritidshusforsikringer og erhvervsforsikring inkl. landbrugsforsikringer.

Antal tyveriskader for 2. kvt. 2011 til 2. kvt. 2019

Statistikken viser udviklingen i antallet af skader anmeldt på tyveriforsikringen for 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2019.

 

Det samlede antal anmeldte skader for 2. kvartal 2019 er faldet med omtrent 2.900 skader i forhold til samme kvartal sidste år. Nedgangen i antal anmeldte skader skyldes først og fremmest, at antallet af simple tyverier er faldet.

 
I 2. kvartal 2019 var antallet af anmeldte skader på familieforsikringen godt 24.700, og antallet af anmeldte skader på sommerhusforsikring var på godt 640 skader. Antallet af anmeldte skader på erhvervsforsikring inkl. landbrug var i 2. kvartal 2019 på knap 2.700 skader.

 

Tallene for antal anmeldte skader og de gennemsnitlige erstatningsudbetalinger findes under "Alle tabeller".

 

 

Erstatninger for 2. kvt. 2011 til 2. kvt. 2019

Statistikken viser udviklingen i den samlede størrelse af erstatninger på tyveriforsikringen for 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2019. 

 

De samlede erstatninger for anmeldte tyverier er steget med godt 14 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. I 2. kvartal 2019 er de samlede erstatninger således knap 300 mio. kr. De gennemsnitlige erstatningsudbetalinger er steget med knap 1.450 kr. og er i 2. kvartal 2019 på knap 10.700 kr. pr. anmeldelse.

Erstatningerne for skader anmeldt på familieforsikring er faldet fra knap 219 mio. kr. i 2. kvartal 2018 til godt 215 mio. kr. i 2. kvartal 2019. Erstatningerne på skader anmeldt på erhvervsforsikring inkl. landbrug er i samme periode steget fra knap 60 mio. kr. til knap 75 mio. kr. Erstatningerne for skader anmeldt på sommerhusforsikring er i 2. kvartal 2019 på godt 9 mio. kr., og er dermed steget med omtrent 2,5 mio. kr. i perioden.

 

Tallene for de gennemsnitlige erstatninger kan du finde under "Alle tabeller".

Under "Baggrund" kan du finde yderligere dokumentation af tallene. 

Udgivelse

Publiceret: September 2019
Næste udgivelse: December 2019

Kontakt


Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit, Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld