Tema
Debat

Tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet - kvartalstal

Den kvartalsvise udvikling i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet fordelt på uddannelsesniveau, køn og bopælsregion

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet

 

Statistikken viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år. Statistikken viser både den faktiske gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i kvartalet og det glidende gennemsnit over de seneste 4 kvartaler.

Tilbagetrækningsalderen stiger hvert kvartal

 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er på 65 år og 10 måneder i 4. kvartal 2019. Det svarer til en tilbagetrækningsalder, der er 10 uger højere end forrige kvartal og ca. 5 måneder højere end samme kvartal året før.

 

 

 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet fordelt på uddannelse

 

Statistikken viser også den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år fordelt på uddannelsesniveau. Tilbagetrækningsalderen er beregnet som et glidende gennemsnit over de seneste 4 kvartaler.

 

Tilbagetrækningsalderen er højest for LVU

 

 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder har været stigende for samtlige uddannelsesgrupper i perioden statistikken dækker. I 4. kvartal 2019 er tilbagetrækningsalderen mellem 65,5 og godt 67,7 år på tværs af uddannelsesgrupperne. Tilbagetrækningsalderen er lavest for ufaglærte og højest for personer med en lang videregående uddannelse. Forskellen er godt 2 år.

 

Statistikken findes også fordelt på køn og bopælsregion i dokumenterne under "Alle tabeller".

 

Tilbagetrækning er defineret ved, at en person får udbetalt efterløn eller folkepension og inden for samme måned ikke har en væsentlig erhvervsindkomst. Der ses kun på personer over 59 år, som var en del af arbejdsstyrken i perioden op til tilbagetrækningspunktet. Tilbagetrækningstallene fra 2018 er foreløbige, jf. dokumentationen.

 

Under "Baggrund" er yderligere oplysninger om metoden og datagrundlaget. Alle tal findes under "Alle tabeller"

 

Udgivelse

Publiceret: Juli 2020
Næste udgivelse: December 2020

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld