Tema
Debat

Tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet - årstal

Den årlige udvikling i den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet

Statistikken viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år samt antal beskæftigede i arbejdsstyrken.

 

 

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er på 65 år og 10 måneder i 2019, og det er knap 5 måneder højere end i 2018. Siden 2013 har tilbagetrækningsalderen være stigende, hvilket hænger sammen med en fremgang i beskæftigelsen og at efterlønsreformen trådte i kraft i 2014. Tilbagetrækningsalderen var også stigende i perioden 2008-2012, selvom beskæftigelsen faldt på grund af den finansielle krise.

 

Tilbagetrækning er defineret ved, at en person får udbetalt efterløn eller folkepension og inden for samme måned ikke har en væsentlig erhvervsindkomst. Der ses kun på personer, som er en del af arbejdsstyrken i perioden op til tilbagetrækningspunktet. Tilbagetrækningstallene fra 2018 og 2019 er foreløbige, jf. dokumentationen.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om metoden og datagrundlaget. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Her finder du også tal på kvartalsniveau og fordelt på uddannelsesniveau, køn og bopælsregion.

 

Udgivelse

Publiceret: Juli 2020
Næste udgivelse: December 2021

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld