Tema
Debat

Sundhedsforsikringer

Antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer, samt fordelingen af erstatningerne

Antal forsikrede, præmier og erstatninger

 

Statistikken viser antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer og ordninger for årene 2003-2019.

 

Antallet af personer med en sundhedsforsikring og ordninger er vokset med godt 135.000 fra 2018 til 2019. Således havde knap 2,2 mio. personer en sundhedsforsikring i 2019. Der har i 2016 været et databrud, hvilket medfører at antal forsikrede i 2003-2016 ikke er direkte sammenlignelig med antallet fra og med 2016.

 

I 2019 er bruttopræmieindtægterne på 2,4 mia. kr., hvilket er en stigning på godt 133 mio. kr. De samlede bruttoerstatningsudgifter er i 2019 steget med knap 206 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket medfører bruttoerstatningsudgifter på knap 2,1 mia. kr.

 

Fordeling af erstatninger 

 

Statistikken viser fordelingen af bruttoerstatningerne i perioden 2003-2019 fordelt på fire områder. Disse områder er udgifter til operationer (inkl. forundersøgelse og nødvendig efterbehandling), udgifter til psykolog, psykiater mv., udgifter til fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv. og udgifter til andet, herunder hjemmepleje, rekreation og ledsageordning.

 

 

I 2019 var 46 pct. af erstatningerne udgifter til operationer, 33 pct. var udgifter til fysioterapi, kiropraktor mv., mens resten af erstatningerne er fordelt mellem udgifter til psykolog, psykiater mv. og udgifter til fx hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.


Set over perioden 2003-2019 er det mest bemærkelsesværdige, at der er sket en relativ stigning i udgifterne til psykolog, psykiater mv., samt fysioterapi, kiropraktor mv., mens der er færre udgifter til operationer.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se mere statistik om sundhedsforsikringer, kan du kigge under "Alle tabeller".

 

Udgivelse

Publiceret: Oktober 2020
Næste udgivelse: August 2021

Kontakt


Pension & Velfærd

Johnni Bendt Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur.
+45 41 91 90 88
Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld