Tema
Debat

Sundhedsforsikringer

Antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer, samt fordelingen af erstatningerne

Antal forsikrede, præmier og erstatninger

 

Statistikken viser antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer for 2003-2017.

 

Antallet af personer med en sundhedsforsikring er vokset med godt 21.000 fra 2016 til 2017. Således havde 1,69 mio. personer i 2017 en sundhedsforsikring.

Et selskab har nedjusteret antallet af medforsikrede børn for årene 2016 og 2017, hvilket har medført et fald i antallet af forsikrede. Denne ændring har medført, at antal forsikrede i 2003-2016 ikke er direkte sammenlignelig med antallet fra og med 2016.

 

En række personer har mere end en police, hvorfor antallet af policer overstiger antallet af forsikrede. Det samlede antal policer i 2017 er 2,1 mio., altså ca. 439.000 højere end antallet af forsikrede.

 

I 2017 er bruttopræmieindtægterne på 1,96 mia. kr. De samlede bruttoerstatningsudgifter er i 2017 steget med godt 80 mio. i forhold til 2016, hvilket medfører bruttoerstatningsudgifter på knap 1,6 mia. kr.

 

 

Fordeling af erstatninger 

 

Statistikken viser fordelingen af bruttoerstatningerne i perioden 2003-2017 fordelt på fire områder. Disse områder er udgifter til operationer (inkl. forundersøgelse og nødvendig efterbehandling), udgifter til psykolog, psykiater mv., udgifter til fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv. og udgifter til andet, herunder fx hjemmepleje, rekreation og ledsageordning.

 

 

I 2017 var 57 pct. af erstatningerne udgifter til operationer, 23 pct. var udgifter til fysioterapi, kiropraktor mv., mens resten af erstatningerne er fordelt mellem udgifter til psykolog, psykiater mv. og udgifter til fx hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.

 

Set over perioden 2003-2017 er det mest bemærkelsesværdige, at der er sket en relativ stigning i udgifterne til psykolog, psykiater mv., samt fysioterapi, kiropraktor mv., mens der er færre udgifter til hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se mere statistik om sundhedsforsikringer, kan du kigge under "Alle tabeller".

 

Udgivelse

Publiceret: Oktober 2018
Næste udgivelse: August 2019

Kontakt


Velfærd og pension

Johnni Bendt Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur
+45 41 91 90 88
Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit, Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld