Tema
Debat

Solvensdækningen for forsikrings- og pensionsbranchen

Udviklingen i solvensdækningen for hhv. forsikrings- og pensionsbranchen

Solvensdækningen for forsikringsbranchen

 

Statistikken viser udviklingen i forsikringsbranchens solvensdækning, dvs. forholdet mellem basiskapitalen og de samlede bruttopræmier i perioden 2003-2017.

 

 

Den overordnede solvensdækning var i 2017 på 245 pct. Som det ses af figuren, har selskabernes solvensdækning været påvirket af regelændringer til solvenskravet i forbindelse med overgangen til Solvens II. Fra 2016 til 2017 er solvenskravet steget med godt 3,5 pct.

 

Bemærk at den vægtede gennemsnitlige solvensdækning i årene 2003-2009 er beregnet i forhold til kapitalkravet. Fra 2010 og fremefter er solvensdækningen beregnet i forhold til de samlede bruttopræmier, som følge af ændringer i Finanstilsynets beregningsmetode. Derfor ses et skifte i niveauet af solvensdækningen fra 2009 til 2010.
Derudover er
reglerne for opgørelse af solvenskravet er ændret frem mod overgangen til Solvens II, hvilket resulterer i, at solvensoverdækningen fra 2003-2015 ikke er fuldt sammenlignelig med tallene fra og med 2016.

 

Solvensdækningen for pensionsbranchen

Statistikken viser udviklingen i pensionsbranchens solvensdækning i perioden 2003-2017.

Solvensdækningen var i 2017 på 290 pct.
 
Statistikken viser, at selskaberne konsoliderede sig i årene 2006-2007, hvor solvensdækningen blev øget væsentligt. Denne konsolidering viste sig at blive nødvendig i forbindelse med den internationale finansielle krise i 2008, som tærede væsentligt på solvensdækningen.
Solvensdækningen for pensionsbranchen er faldet med godt 7 pct. fra 2016 til 2017.

 

Hvis du vil vide mere om baggrunden for tallene, kan du se under "Dokumentation". Tallene i tabellen kan findes under "Alle tabeller"

Udgivelse

Publiceret: Maj 2019
Næste udgivelse: August 2019

Kontakt


Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld