Tema
Debat

Samlede pensionsindbetalinger

Udviklingen i antallet af pensionsordninger, antallet af personer med en pensionsordning og det samlede beløb på pensionsordninger. Pensionsordningerne er fordelt på arbejdsgiverordninger og privattegnet ordninger

Indbetalinger til pensionsordninger - antal ordninger

Det samlede antal pensionsordninger, der blev indbetalt til i 2018, var godt 7,2 mio. Heraf var 1 mio. i individuelle ordninger og 6,2 mio. i arbejdsgiveradministrerede ordninger.

 

 

 

Samlet set har der været et fald på godt 534.000 ordninger fra 2017 til 2018. Antallet af indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede ordninger er faldet med godt 447.000, mens antallet af indbetalinger til individuelle ordninger er faldet med knap 87.000. 

 

 

Indbetalinger til pensionsordninger - antal personer

I 2018 indbetalte godt 2,6 mio. personer til en eller flere pensionsordninger. Dette er et fald på knap 20.000 personer i forhold til 2017. Antallet af personer der indbetalte til arbejdsgiveradministrerede ordninger var i 2018 på knap 2,4 mio., og knap 675.000 personer indbetalte til de individuelle ordninger.

 

 

Indbetalinger til pensionsordninger - beløb

Indbetalingerne til de samlede pensionsordninger er steget med knap 2 mia. kr. i 2018 i forhold til 2017. I 2018 ligger indbetalingerne således på 123,5 mia. kr.

 

 

Indbetalingerne til arbejdsgiveradministrerede ordninger er steget med godt 3 mia. kr., mens indbetalingerne til privattegnede ordninger er faldet med 1 mia. kr.

 


Hvis du vil vide mere om baggrunden for tallene, kan du se un
der  "Baggrund". Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal for tidligere år.

Udgivelse

Publiceret: November 2019
Næste udgivelse: Maj 2020

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand.polit.
+45 41 91 91 28

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld