Tema
Debat

Samlede pensionsindbetalinger

Udviklingen i antallet af pensionsordninger, antallet af personer med en pensionsordning og det samlede beløb på pensionsordninger. Pensionsordningerne er fordelt på arbejdsgiverordninger og privattegnet ordninger

Indbetalinger til pensionsordninger - antal ordninger

Det samlede antal pensionsordninger, der blev indbetalt til i 2018, var knap 6,5 mio. Heraf var 1 mio. i individuelle ordninger og 5,5 mio. i arbejdsgiveradministrerede ordninger.

 

 

 

Samlet set har der været et fald på knap 1,3 mio. ordninger fra 2017 til 2018. Antallet af indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede ordninger er faldet med godt 1,1 mio., mens antallet af indbetalinger til individuelle ordninger er faldet med godt 128.000.

 

 

Indbetalinger til pensionsordninger - antal personer

I 2017 indbetalte godt 2,6 mio. personer til en eller flere pensionsordninger. Dette er en stigning på knap 85.000 personer i forhold til 2016. Antallet af personer der indbetalte til arbejdsgiveradministrerede ordninger var i 2017 på knap 2,4 mio., og knap 750.000 indbetalte til de individuelle ordninger.

 

 

Indbetalinger til pensionsordninger - beløb

Indbetalingerne til de samlede pensionsordninger er steget med godt 300 mio. kr. i 2018 i forhold til 2017. I 2018 ligger indbetalingerne således på 122 mia. kr.

 

 

Indbetalingerne til arbejdsgiveradministrerede ordninger er steget med godt 2,2 mia. kr., mens indbetalingerne til privattegnede ordninger er faldet med 1,9 mia. kr.

 


Hvis du vil vide mere om baggrunden for tallene, kan du se un
der  "Baggrund". Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal for tidligere år.

Udgivelse

Publiceret: Juni 2019
Næste udgivelse: November 2019

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand. polit
+45 41 91 91 28

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld