Tema
Debat

Pensionsudbetalinger

Opgørelse over antallet af personer, som modtager en udbetaling fra en pensionsopsparing samt den gennemsnitlige pensionsudbetaling

Pensionsudbetalinger

 

Statistikken viser antallet af alle personer, som modtager en udbetaling fra en pensionsopsparing, den gennemsnitlige pensionsudbetaling og andelen som pensionsudbetalingen udgør af bruttoindkomsten. Statistikken går tilbage til 2008 og kan fordeles på størrelse, uddannelse, køn, alder og landsdel.

 

Antal pensionsudbetalinger efter størrelse

 

​Figuren viser antallet af personer som modtager en udbetaling fra en pensionsopsparing.

 

 

Godt 300.000 personer, eller knap halvdelen (46 pct.) af personerne med en udbetaling fra en pensionsopsparing, havde i 2017 en udbetaling, der var mindre end 40.000 kr. 33.638 personer (5 pct.) havde en udbetaling på over 300.000 kr. De samlede gennemsnitlige pensionsudbetalinger i 2017 var til sammenligning på 86.973 kr. for de i alt 652.757 modtagere af pensionsudbetalinger. 

 

Pensionsudbetalinger, udbetalingsprocent og køn

 

​Figuren viser de gennemsnitlige pensionsudbetalinger og bruttoudbetalingsprocenten (forholdet mellem de private pensionsudbetalinger og bruttoindkomsten) for mænd og kvinder.

 

 

Den gennemsnitlige pensionsudbetaling for mænd var i 2017 på 103.396 kr., og udgjorde 29,1 pct. af bruttoindkomsten. Den gennemsnitlige udbetaling for kvinder var tilsvarende 71.782 kr. og udgjorde 25,6 pct. af bruttoindkomsten. 

 

Hvis du vil vide mere om tallene, kan du se under "Baggrund". Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Her findes også gennemsnitlige pensionsudbetalinger og andelen med en udbetaling fordelt på alder, uddannelse, kommuner og størrelse på udbetalingen. Bemærk, at du også kan finde tal for tidligere år tilbage til 2008.

       
   
   

Andre relevante statistikker


Udgivelse

Publiceret: Januar 2019
Næste udgivelse: Januar 2020

Kontakt


Analyse

Katrine Søe

Konsulent, cand.oecon
+45 41 91 91 30

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld