Tema
Debat

Pensionsudbetalinger

Opgørelse over antallet af personer, som modtager en udbetaling fra en pensionsopsparing samt den gennemsnitlige pensionsudbetaling

Pensionsudbetalinger

 

Statistikken viser, hvor mange der modtager en udbetaling fra en pensionsopsparing, den gennemsnitlige pensionsudbetaling og andelen som pensionsudbetalingen udgør af bruttoindkomsten. Statistikken går tilbage til 1995 og fordeles på uddannelse, køn, alder og landsdel. Yderligere fordeles antal modtagere efter størrelsen af pensionsudbetalingen. 

 

Antal pensionsudbetalinger efter størrelse

 

​Figuren viser antallet af personer, som modtog en udbetaling fra en pensionsopsparing i 2018, fordelt på pensionsudbetalingens størrelse.

 

 

Godt 300.000 personer, eller knap halvdelen (45 pct.) af personerne med en udbetaling fra en pensionsopsparing, havde i 2018 en udbetaling, der var mindre end 40.000 kr. Omkring 36.400 personer (5 pct.) havde en udbetaling på over 300.000 kr. De samlede gennemsnitlige pensionsudbetalinger i 2018 var til sammenligning på knap 89.000 kr. for de i alt 674.409 modtagere af pensionsudbetalinger. 

 

Pensionsudbetalinger, udbetalingsprocent og køn

 

​Figuren viser de gennemsnitlige pensionsudbetalinger og bruttoudbetalingsprocenten (forholdet mellem de private pensionsudbetalinger og bruttoindkomsten) for mænd og kvinder.

 

 

Den gennemsnitlige pensionsudbetaling for mænd var i 2018 på knap 106.000 kr., og udgjorde 29,6 pct. af bruttoindkomsten. Den gennemsnitlige udbetaling for kvinder var tilsvarende knap 74.000 kr. og udgjorde 26,0 pct. af bruttoindkomsten. 

 

Hvis du vil vide mere om tallene, kan du se under "Baggrund". Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Her findes også gennemsnitlige pensionsudbetalinger og andelen med en udbetaling fordelt på alder, uddannelse, kommuner og størrelse på udbetalingen. Bemærk, at du også kan finde tal for tidligere år tilbage til 1995.

       
   
   

Andre relevante statistikker


Udgivelse

Publiceret: December 2019
Næste udgivelse: December 2020

Kontakt


Analyse

Sophie Orebo Wenzel

Konsulent
+45 41 91 91 35

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld