Tema
Debat

Overførsler af pensionsordninger mellem pensionsselskaber

Overførsler af pensionsordninger mellem pensionsselskaber, opdelt efter om pensionsordninger er overført inden for jobskifteaftalen eller udenfor

Overførsler af pensionsordninger mellem pensionsselskaber

Figuren viser antallet af pensionsordninger, som er overført mellem pensionsselskaber i perioden 2008-2018. Overførslerne er opdelt efter om pensionsordninger er overført inden for jobskifteaftalen eller uden for. Tallene viser antal overførsler i Forsikring & Pensions EDI-system.

 

 

Der blev i 2018 foretaget knapt 163.000 overførsler af pensionsordninger mellem pensionsselskaber.  Heraf skete 86.000 af overførslerne uden for jobskifteordningen, mens 77.000 af overførslerne skete inden for jobskifteordningen. Samlet set har der været en stigning på godt 9.000 overførsler fra 2017 til 2018. Antallet af overførsler uden for jobskifteordningen er steget med knapt 7.500, mens antallet af overførsler inden for jobskifteordningen er steget med knapt 1.500.

 

Overførslernes størrelse 

Der blev i 2018 overført pensionsordninger for samlet set 53 mia. kroner. Der blev overført ordninger for 32 mia. kr. uden for jobskifteordningen, mens der blev overført ordninger for 21 mia. kr. inden for jobskifteordningen. Samlet set har der været en stigning i overførslernes beløb på omkring 6,5 mia. kr. fra 2017 til 2018.

 

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Såfremt du vil se tallene, der er anvendt i statistikken, kan du se under "Alle tabeller".

Udgivelse

Publiceret: April 2019
Næste udgivelse: April 2020

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand. polit
+45 41 91 91 28

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld