Tema
Debat

Markedsandele for skadeforsikring i alt

Selskabernes kvartalvise markedsandele for skadeforsikring i alt målt på bruttopræmieindtægter

Markedsandele for skadeforsikring i alt

På denne side finder du statistikken for de kvartalsvise markedsandele for skadeforsikring i alt. Markedsandelene er defineret ud fra selskabernes indberettede bruttopræmieindtægter. Bruttopræmieindtægterne opgøres som direkte dansk forretning, dvs. uden solgt genforsikring og alene forsikringer solgt på det danske marked.

 

Figuren nedenfor viser de fem største medlemsselskaber på området målt på bruttopræmieindtægter i 3. kvartal 2018 og deres respektive markedsandele i perioden 3. kvartal 2015-2018. Hvert kvartal er udtrykt ved år til dato princippet.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for skadeforsikring i alt i 3. kvartal 2018 udgjorde knap 42,5 mia. kr. Det største selskab på markedet i 3. kvartal 2018 er Tryg med en bruttopræmieindtægt på knap 7,5 mia. kr. 

 

Under "Alle tabeller" findes tallene for figuren samt tal for andre selskaber og kvartaler. Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Her kan du bl.a. se, hvordan de enkelte forsikringsområder er opdelt i forhold til Finanstilsynets produkt- og områdeopdeling.

 

Udgivelse

Publiceret: September 2019
Næste udgivelse: December 2019

Kontakt


Økonomiske forhold

Nils Gottberg Rømer

Underdirektør
+45 41 91 90 91

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld