Tema
Debat

Markedsandele for skadeforsikring i alt

Selskabernes kvartalvise markedsandele for skadeforsikring i alt målt på bruttopræmieindtægter

Markedsandele for skadeforsikring i alt

På denne side finder du statistikken for de kvartalsvise markedsandele for skadeforsikring i alt. Markedsandelene er defineret ud fra selskabernes indberettede bruttopræmieindtægter. Bruttopræmieindtægterne opgøres som direkte dansk forretning, dvs. uden solgt genforsikring og alene forsikringer solgt på det danske marked.

 

Figuren nedenfor viser de fem største medlemsselskaber på området målt på bruttopræmieindtægter i 1. kvartal 2020 og deres respektive markedsandele i perioden 1. kvartal 2017-2020. Hvert kvartal er udtrykt ved år til dato princippet.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for skadeforsikring i alt i 1. kvartal 2020 udgjorde knap 15,3 mia. kr. Det største selskab på markedet i 1. kvartal 2020 var Tryg med en bruttopræmieindtægt på godt 3,4 mia. kr. 

 

Under "Alle tabeller" findes tallene for figuren samt tal for andre selskaber og kvartaler. Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Her kan du bl.a. se, hvordan de enkelte forsikringsområder er opdelt i forhold til Finanstilsynets produkt- og områdeopdeling.

 

Udgivelse

Publiceret: Marts 2021
Næste udgivelse: Juni 2021

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld