Tema
Debat

Markedsandele for arbejdsskadeforsikring

Selskabernes kvartalvise markedsandele for arbejdsskadeforsikring målt på bruttopræmieindtægter

Markedsandele for arbejdsskadeforsikring

På denne side finder du statistikken for de kvartalsvise markedsandele for arbejdsskadeforsikring. Markedsandelene er defineret ud fra selskabernes indberettede bruttopræmieindtægter. Bruttopræmieindtægterne opgøres som direkte dansk forretning, dvs. uden solgt genforsikring og alene forsikringer solgt på det danske marked.

 

Figuren nedenfor viser de fem største medlemsselskaber på området målt på bruttopræmieindtægter i 1. kvartal 2020 og deres respektive markedsandele i perioden 1. kvartal 2017-2020. Hvert kvartal er udtrykt ved år til dato princippet.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for arbejdsskadeforsikring i 1. kvartal 2020 udgjorde godt 900 mio. kr. Det største selskab på markedet i 1. kvartal 2020 var Tryg med en bruttopræmieindtægt på godt 194 mio. kr.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Her kan du bl.a. se, hvordan de enkelte forsikringsområder er opdelt i forhold til Finanstilsynets produkt- og områdeopdeling. Under "Alle tabeller" findes tallene for figuren samt tal for andre selskaber og kvartaler.


Andre relevante statistikker


Udgivelse

Publiceret: Marts 2021
Næste udgivelse: Juni 2021

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld