Tema
Debat

Investeringsstatistik - afkast fordelt på aktivklasser

Afkast fordelt på aktivklasser

Statistikken indeholder oplysninger om afkast af investeringsaktiver for pensionsbranchen som helhed, opdelt på ti overordnede aktivklasser. Investeringsaktiver, der ikke kan kategoriseres som én af de ti aktivklasser, er ikke medtaget i opgørelsen. Det omfatter fx visse derivattransaktioner.

 

Afkast er opgjort for henholdsvis gennemsnitsrentepensioner og markedsrentepensioner. Afkast for 2018 og 2019 dækker over hele året.

 

 

 

Afkastene fordelt på aktivklasser, som er vist i tabellerne ovenfor, kan ikke sammenlignes med selskabernes samlede afkast.

 

Under "Baggrund"  findes yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Under "Alle tabeller"  findes de tal, som er anvendt i statistikken.

 

 

Baggrund


Udgivelse

Publiceret: Februar 2021

Næste udgivelse: April 2021

Kontakt


Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73