Tema
Debat

Brandskader

Udviklingen i antallet og erstatninger for brandskader

Antal brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i antallet af brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2018.

 

I 2018 var antallet af brandskader på bygninger knap 23.000, mens antallet af brandskader på løsøre var godt 26.000. Det samlede antal brandskader er faldet med 11 pct. i 2018 i forhold til 2017.

 

For både bygninger og løsøre har antallet af brandskader generelt været faldende siden 2011. Samlet set er antallet af brandskader faldet med 37 pct. siden 2011.

 

Erstatninger for brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i erstatningerne (inkl. hensættelser) for brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2018.

 

I 2018 blev der udbetalt knap 2,2 mia. kr. til brandskader på bygninger, mens erstatningerne på løsøre var godt 715 mio. kr. Samlet set er erstatninger på brandskader steget betydeligt i forhold til 2017 til trods for et fald i antallet af brandskader i samme periode. Således var 2018 et år præget af færre, men større, brandskader. Den gennemsnitlige erstatning pr. brandskade var i 2018 godt 95.000 for bygninger og godt 27.000 for løsøre.

 

I 2015 var erstatningerne på løsøre betydelig højere end i resten af perioden, hvilket skyldes én enkeltstående skade.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal om, hvordan antallet af brandskader fordeler sig på skader forårsaget af kortslutning og induktion samt andre årsager. Derudover kan man finde tal om, hvordan antallet af brandskader er fordelt på forskellige hustyper.

 

Udgivelse

Publiceret: Maj 2019
Næste udgivelse: Juni 2020

Kontakt


Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld