Tema
Debat

Brandskader

Udviklingen i antallet og erstatninger for brandskader

Antal brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i antallet af brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2020.

 

I 2020 var antallet af brandskader på bygninger godt 19.000, mens antallet af brandskader på løsøre var knap 17.000. Det samlede antal brandskader er faldet fra 51.000 i 2019 til 36.000 i 2020. 

 

I 2020 mangler der en indberetning fra Codan, som der er opregnet for i statistikken.

 

 

Erstatninger for brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i erstatningerne (inkl. hensættelser) for brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2020.

 

I 2020 blev der udbetalt knap 2 mia. kr. til brandskader på bygninger, mens erstatningerne på løsøre var knap 832 mio. kr.

 

Samlet set er erstatninger på brandskader i 2020 på niveau med 2019 trods et fald i antallet af brandskader i samme periode. Den gennemsnitlige erstatning pr. brandskade var i 2020 godt 100.000 for bygninger og knap 50.000 for løsøre.

 

 

Under "Baggrund " kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal om, hvordan antallet af brandskader fordeler sig på skader forårsaget af kortslutning og induktion samt andre årsager. Derudover kan man finde tal om, hvordan antallet af brandskader er fordelt på forskellige hustyper.

 

 

Udgivelse

Publiceret: Juli 2021
Næste udgivelse: Juli 2022

Kontakt


Analyse

Katrine Søe

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 91 30

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.