Tema
Debat

Brandskader

Udviklingen i antallet og erstatninger for brandskader

Antal brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i antallet af brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2019.

 

I 2019 var antallet af brandskader på bygninger godt 27.000, mens antallet af brandskader på løsøre var godt 24.000. Modsat de seneste år er det samlede antal brandskader er steget med 4 pct. i 2019 i forhold til 2018.

 

For både bygninger og løsøre har antallet af brandskader generelt været faldende siden 2011, med undtagelse af 2019. Samlet set er antallet af brandskader faldet med 34 pct. siden 2011.

 

Erstatninger for brandskader 

 

Statistikken viser udviklingen i erstatningerne (inkl. hensættelser) for brandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2019.

 

I 2019 blev der udbetalt knap 1,9 mia. kr. til brandskader på bygninger, mens erstatningerne på løsøre var godt 816 mio. kr.

 

Samlet set er erstatninger på brandskader faldet i forhold 2018 trods en stigning i antallet af brandskader i samme periode. Således var 2019 et år præget af flere, men mindre, brandskader. Den gennemsnitlige erstatning pr. brandskade var i 2019 knap 70.000 for bygninger og knap 34.000 for løsøre.

 

I 2015 var erstatningerne på løsøre betydelig højere end i resten af perioden, hvilket skyldes én enkeltstående skade.

 

Under "Baggrund " kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller". Bemærk, at du her også kan finde tal om, hvordan antallet af brandskader fordeler sig på skader forårsaget af kortslutning og induktion samt andre årsager. Derudover kan man finde tal om, hvordan antallet af brandskader er fordelt på forskellige hustyper.

 

 

Udgivelse

Publiceret: Juli 2020
Næste udgivelse: Juni 2021

Kontakt


Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld