Tema
Debat

Arbejdsløshedsforsikring

Antal forsikrede og bruttopræmieindtægter for arbejdsløshedsforsikring

Antal forsikrede

Statistikken viser udviklingen i antallet af personer med en arbejdsløshedsforsikring fra 2006 til og med 2018.

 

 

I 2018 var antallet af forsikrede med en arbejdsløshedsforsikring knap 340.000, hvilket er en stigning på knap 60.000 forsikrede i forhold til 2017.
Fra 2010 til 2018 er antallet af forsikrede steget med godt 250.000 personer. Dette skyldes hovedsageligt en udvidelse i antallet af gruppebaserede ordninger.

 

Bruttopræmieindtægter

Statistikken viser udviklingen i bruttopræmieindtægter (se "Baggrund" for uddybning) for arbejdsløshedsforsikringer fra 2006 til 2018.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for arbejdsløshedsforsikringer var i 2018 på knap 580 mio. kr., hvilket er en stigning på 70 mio. kr. i forhold til 2017.

 

Fra 2010 til 2018 er bruttopræmieindtægterne steget med 158 mio. kr. At antallet af forsikrede er steget mere end bruttopræmieindtægterne fra 2010 til 2018 skyldes, at man i højere grad er gået over til gruppebaserede ordning, hvorfor prisen for den enkelte forsikring er lavere.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller".

Udgivelse

Publiceret: Juni 2019
Næste udgivelse: 2020

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand.polit.
+45 41 91 91 28

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld