Tema
Debat

Arbejdsløshedsforsikring

Antal forsikrede og bruttopræmieindtægter for arbejdsløshedsforsikring

Antal forsikrede

Statistikken viser udviklingen i antallet af personer med en arbejdsløshedsforsikring fra 2006 til og med 2019.

 

 

I 2019 var antallet af forsikrede med en arbejdsløshedsforsikring knap 333.500, hvilket er en stigning på knap 24.000 forsikrede i forhold til 2018.
Fra 2010 til 2019 er antallet af forsikrede steget med godt 233.500 personer. Dette skyldes hovedsageligt en udvidelse i antallet af gruppebaserede ordninger.

 

Bruttopræmieindtægter

Statistikken viser udviklingen i bruttopræmieindtægter (se "Baggrund" for uddybning) for arbejdsløshedsforsikringer fra 2006 til 2019.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for arbejdsløshedsforsikringer var i 2019 på knap 612 mio. kr., hvilket er en stigning på 33 mio. kr. i forhold til 2018.

 

Fra 2010 til 2019 er bruttopræmieindtægterne steget med 191 mio. kr. At antallet af forsikrede er steget mere end bruttopræmieindtægterne fra 2010 til 2019 skyldes, at man i højere grad er gået over til gruppebaserede ordning, hvorfor prisen for den enkelte forsikring er lavere.

 

Det bemærkes at tallene for 2018 er nedjusteret pga. en fejlindberetning i forhold til den tidligere offentliggjorte statistik.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under "Alle tabeller".

Udgivelse

Publiceret: Juni 2020
Næste udgivelse: Juni 2021

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand.polit.
+45 41 91 91 28

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld