Tema
Debat

Sociale og økonomiske konsekvenser af trafikulykker

Denne rapport belyser konsekvenserne af en trafikulykke på individ- og samfundsniveau

Sociale og økonomiske konsekvenser af trafikulykker

 

De personer, der var involveret i en trafikulykke i 2002, er fulgt i de efterfølgende 10 år for at vise de langvarige konsekvenser af at være involveret i en trafikulykke.
 
Analysen viser først og fremmest, at det er sund fornuft at forebyggelse, at der sker trafikuheld. 
  • Jo mere alvorlig ulykken er, jo mere falder beskæftigelsen og erhvervsindkomsten efterfølgende. Effekten er størst i de første 4 år efter ulykken, hvorefter de ulykkesramte i nogen grad vender tilbage i beskæftigelse og genvinder erhvervsindkomsten.
  • Heldigvis afbøder det sociale sikkerhedsnet i Danmark, at de økonomiske konsekvenser for de ulykkesramte mindskes. Mange modtager offentlige overførselsindkomster. Det ses også, at tab-af-erhvervsevne-udbetalinger fra forsikrings- eller pensionsselskaber mindsker de umiddelbare økonomiske effekter af trafikulykken. Erhvervsindkomsten falder i gennemsnit med 18.000 kr. om året i 10 år efter ulykken, men fordi de ulykkesramte kompenseres økonomisk falder den disponible indkomst (= indkomst efter skat) kun med 3.000 kr. om året.
  • De personer, der rammes af en trafikulykke, oplever langt oftere at blive skilt. Konsekvenserne af trafikulykkerne rammer således hele familien.
  • Personer, der rammes af en trafikulykke i 2002, er mere sårbare overfor økonomiske chok senere hen. Fx bliver de, der er involveret i en trafikulykke i 2002, hårdere ramt af finanskrisen end andre, som indtræffer 6 år efter ulykken.
  • Hver ulykker med personskade – dræbte, alvorligt eller let tilskadekomne – koster samfundet 1,3 mio. kr. i tabt produktion/arbejdsindsats og øgede offentlige overførsler.
  • Alene de ulykker med personskade, der blev registeret af politiet i 2013 (3.600 ulykker) vil koste samfundet 4,7 mia. kr. fra i dag og indtil de ulykkesramte når pensionsalderen.
  • Analysen viser med al tydelighed, at forebyggelse betaler sig. Der er sket et fald på 60 pct. i ulykkerne med personskade fra 2002 til 2013. På den konto har samfundet sparet 7,4 mia. kr. i varige forsørgelses-udgifter og tabt produktion.
 

Den fulde rapport


Udgivelsesår2014

Kontakt


Direktion

Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20