Tema
Debat

Forsikringens samfundsmæssige betydning

Forsikringserhvervet er ansvarligt for godt ½ pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark og godt 1 pct. af produktionen. De økonomiske statistikker viser imidlertid ikke den indirekte samfundsmæssige betydning af erhvervet. Den skal måles ved forsikrings påvirkning af dispositioner i andre erhverv og i husholdningerne; dvs. effekten på samfundet i bred forstand.

Forsikringens samfundsmæssige betydning

 

Forsikringserhvervet er ansvarligt for godt ½ pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark og godt 1 pct. af produktionen. De økonomiske statistikker viser imidlertid ikke den indirekte samfundsmæssige betydning af erhvervet. Den skal måles ved forsikrings påvirkning af dispositioner i andre erhverv og i husholdningerne; dvs. effekten på samfundet i bred forstand.

 

Forsikrings bredere betydning og positive påvirkning af samfundet kan sammenfattes i følgende:

  • Øget velstand, fordi risikodeling øger investeringer og anskaffelsen af større forbrugsgoder i virksomheder og husholdninger, der har aversion mod risiko, dvs. foretrækker det sikre frem for det usikre. 
  • Øget tryghed og frihed, fordi potentielle katastrofer ved hjælp af forsikringer bliver til risici, der kan beregnes og administreres. Det betyder, at livet kan gå videre, selv hvis det værst tænkelige sker.
  • Øget sikkerhed, fordi branchen og selskaberne stiller krav og rådgiver om at forebygge mod brand, indbrud, andre former for kriminalitet og ulykker.
  • Øget velfærd, fordi fx livs- og invaliditetsforsikringer samt sundhedsforsikringer, der supplerer skattefinansieret velfærd, skaber tryghed og økonomisk sikkerhed for befolkningen.
  • Øget sundhed, fordi forsikring sætter fokus på forebyggelse, rehabilitering og genoptræning.
  • Bedre adfærd i samfundet, fordi fx miljøansvarsforsikringer kan sikre høje miljøstandarder med lave samfundsmæssige omkostninger.   

Denne rapport bidrager med ny viden om størrelsen af forsikringserhvervets samfundsmæssige betydning på en række områder:

  • Væksten i forsikringsmarkederne siden midten af 1970’erne har bidraget til øget velstand. Havde det ikke været for denne vækst, ville både det private og offentlige forbrug pr. person være ca. 10.000 kr. lavere end i dag. Det samlede forbrug pr. person ville altså være ca. 20.000 kr. lavere end i dag. Forsikringsmarkederne er årsag til ca. 20 pct. af den samlede vækst siden midten af 1970'erne, hvilket er betydeligt. Den primære årsag er, at forsikringer øger villigheden til at tage en risiko.
  • Husholdningerne foretrækker det sikre frem for det usikre, og derfor er værdien af forsikringer væsentligt større end præmierne. Nye undersøgelser viser, at værdien for kunderne kan være op til 4 gange større end præmierne. Det svarer til, at værdien af skadeforsikring i 2008 kan være op til 200 mia. kr. Værdien af forsikringer knyttet til pensionsindbetalinger kan være op til 50 mia.kr.

Den fulde rapport


Udgivelsesår2009

Kontakt


Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31