Tema
Debat

Terrorforsikringsordning

Folketinget har bestemt, at branchen skal lave en pulje til dækning ved store terrorbegivenheder.

Statsgaranti for NBCR-terrorskader

Rammer terroren Danmark er der i vidt omfang forsikringsdækning af skader på bygninger, løsøre og biler samt jernbanemateriel. Der kan være undtagelser i den enkelte forsikring. Det gælder især erhvervsforsikringerne.
For at understøtte forsikringsdækningen, er der ved lov etableret en terrorforsikringsordning, hvor staten træder til, hvis der indtræder meget store skader. Statsgarantien dækker den specielle, men sjældent forekommende, terrorform, hvor terroristerne har brugt nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben. På dette område kan forsikringsselskaberne kun købe begrænset genforsikring, og forsikringsbranchen kan derfor ikke sikre, at de skadelidte får fuld erstatning for store skader af denne type.
Ordningen medvirker også til, at forsikringsselskaberne i Danmark kan fortsætte deres virksomhed efter et stort terrorangreb med nukleare, biologisk, kemiske eller radiologiske våben.

Terrorforsikringsordningen

Loven definerer forsikringsselskabernes forpligtigelser i forhold til ordningen.
Lovgrundlag Lovtekst

Terrorism Insurance Act 

Read the Act and see the initiative taken by the Danish insurance industry (Terrorism Pool).

 

Terrorism Insurance Act

By-Laws of the Terrorism Pool

 

Kontakt


Jura

Claus Tønnesen

Juridisk rådgiver
+45 41 91 90 47