Tema
Debat

Terrorforsikringsordning

Den 1. juli 2019 trådte en ny terrorforsikringsordning i kraft.

 

Loven indfører en stormflodslignende erstatningsordning, der ligesom den tidligere ordning omfatter såkaldte NBCR-terrorskader på fast ejendom, løsøre, motorkøretøjer, jernbanekøretøjer og skibe. NBCR-terror er terror, hvor der er anvendt nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben.

 

Erstatninger under loven betales fremover af staten efter fælles vilkår, som fastsættes i en bekendtgørelse, der udstedes af erhvervsministeren.

 

For at få erstatning skal de skadede genstande være forsikret mod brand.

Skader under loven skal anmeldes til det forsikringsselskab, som har de skadede genstande brandforsikret. Selskabet behandler skaderne og foranlediger udbetaling af erstatning fra staten.

 

Loven administreres af et terrorforsikringsråd i samarbejde med Finanstilsynet.


For yderligere information kontakt Claus Tønnesen, Forsikring & Pension eller Finanstilsynet.

 

Kontakt


Rammevilkår og EU

Claus Tønnesen

Juridisk rådgiver
+45 41 91 90 47
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.