Tema
Debat

Aftale om stjålne cykler og knallerter

I politiets cykelregister kan man se samtlige anmeldelser af cykeltyverier. Forsikringsselskaberne har adgang til registeret og kan se egne kunders oplysninger vedr. anmeldelse og genfinding. Forsikringsselskaberne kan også opdatere registeret med erstatningsbeløb.

Knallerttyverier bliver registreret i CRM - Det Centrale Motorregister.

Aftalen betyder:

  • at meddelelser fra forsikringsselskaberne til politiet om, at erstatning er udbetalt, og at pågældende cykel derfor tilhører forsikringsselskabet, afgives via cykelregisteret, og
  • at meddelelser fra politiet til forsikringsselskaberne om genfundne cykler og knallerter afgives via udskrifter fra hhv. cykelregisteret og Det Centrale Motorregister.
Genfundne cykler/knallerter skal afhentes hos politiet hurtigst muligt og senest indenfor 6 uger. Politiet kan sælge uafhentede cykler/knallerter efter de 6 uger til fordel for statskassen.