Tema
Debat

Aftale om kvittering for politianmeldelser

Grænsen for, hvornår der udleveres kvitteringer til forurettede er 3.000 kr. Under denne værdi udleveres der ikke kvittering, hvorimod der ved tyveri af effekter til en værdi over 3.000 kr. altid bør udleveres en kvittering til den forurettede.​

Forsikringsselskabet skal således ikke kræve kvittering for politianmeldelse fra en forsikringstager, når der er tale om tyveri for under 3.000 kr.
 
Kvittering ved tyveri for over 3.000 kr. skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:
  • om der er tale om indbrudstyveri
  • det stjålnes værdi
  • forurettedes eventuelle forsikringsselskab
  • policens nummer
  • politiets journalnummer.

Der udleveres normalt ikke kvittering, når der er tale om tyveri af cykler, knallerter og motorkøretøjer.
 
I tilfælde, hvor det gælder repatriering af køretøjer fra udlandet, kan det blive nødvendigt, at forsikringstager anmoder om en kvittering.
Under særlige omstændigheder, f.eks. ved mistanke om bedrageri, kan forsikringsselskaberne kontakte politiet.