Forsikringsselskaberne kan opleve lange sagsbehandlingstider, når politiet har iværksat brandstedsundersøgelser efter en brandskade. Forsikring & Pension har på den baggrund sammen med politiet fastlagt en praktisk proces for, hvordan det sikres, at forsikringsselskaber med skadelidtes samtykke kan få adgang til et brandsted i umiddelbart forlængelse af politiets undersøgelser på stedet, således at forsikringsselskabet kan foretage egne undersøgelser på stedet inden skadelidte eller andre får adgang til stedet.