Tema
Debat

Samarbejde med politiet

Siden 1986 har Forsikring & Pension og Politiet haft et samarbejdsudvalg. Udvalgets opgave er at drøfte forhold, der berører både politiet og forsikringsbranchen.

Samarbejdsudvalget mødes ca. fire gange årligt for at forventningsafstemme, herunder at gennemgå de aftaler, der er indgået mellem de to parter. Aftalerne berører hovedsagligt autoskader og tingskader (løsøre), men også personskade og skade på ejendom.

 

De enkelte skadeafdelinger  i forsikringsselskaberne har daglig kontakt til de enkelte politikredse, for at indhente oplysninger til brug for skadesagsbehandlingen efter fx indbrud eller færdselsuheld.
Forsikringsselskaberne indberetter også direkte til politiets registre ved eksempelvis cykeltyverier. Berøringsfladen mellem forsikringsbranchen og politiet er størst på henholdsvis løsøre (tingskade) f.eks. efter indbrudstyveri og færdselsuheld.

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende Forsikring & Pensions samarbejde med politiet, kan du kontakte Forsikring & Pension.

 

Sekretariat

Forsikring & Pension

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

Tlf: 41 91 91 91

 

Ønsker du at komme direkte i kontakt med politiet?

Gå til politi.dk   

Kontakt


Tommy Holger Hansen

Chefkonsulent
+45 41 91 91 58
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.