Forsikrings- og pensionsselskaberne indhenter speciallægeerklæringer i de alvorlige og komplicerede personskadesager. Formålet med speciallægeerklæringen er at få en samlende og aktuel beskrivelse af den skadelidtes helbredstilstand, så personskadesagen kan afgøres på et tilstrækkeligt lægefagligt grundlag.

 

Speciallægeerklæringer indhentes i 1 ud af 11 sager

I 2019 blev der anmeldt knap 140.000 personskadesager. I 9 procent af disse var personskaden så alvorlig og kompliceret, at det var nødvendigt at indhente en speciallægeerklæring. Branchen indhentede altså tilsammen omkring 12.000 speciallægeerklæringer i 2019.

 

Figur 1. Selskabernes anvendelse af speciallægeerklæringer, 2019 

 

 

Anm.: Figuren viser, hvor stor en andel af selskaberne der ligger i det pågældende interval.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af statistik indsamlet fra medlemmer af Forsikring & Pension.

Hver speciallæge laver få erklæringer for det samme selskab 

Personskadesager omfatter alle former for skader og sygdomme. Der er derfor brug for speciallægeerklæringer fra speciallæger med mange forskellige lægelige kompetencer. Samtidig er der også nogle lægefaglige kompetencer, som kun få speciallæger besidder. Efterspørgslen efter den enkelte af disse speciallæger vil derfor helt naturligt være stor.

 

I over 70 pct. af selskaberne udarbejder speciallægerne i gennemsnit kun 1-2 erklæringer for samme selskab i 2019, og i fire ud af ti selskaber har special-lægerne i gennemsnit udarbejdet én erklæring for et og samme selskab i 2019. I mindre end 10 procent af selskaberne, har speciallægerne lavet mere end gennemsnitligt fire erklæringer for det samme selskab i 2019.

 

Figur 2. Hver speciallæge laver i gennemsnit få erklæringer for det samme selskab, 2019

 

 

Anm.: Figuren viser, hvor mange speciallægeerklæringer en speciallæge i gennemsnit

           udarbejdede for ét og samme selskab i 2019.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af statistik indsamlet fra medlemmer af Forsikring & Pension..

 

 

 Faktaboks: Sådan gør vi

 Forsikring & Pensions bestyrelse besluttede i foråret, at branchen hvert år skal

 indsamle og offentliggøre tal om selskabernes brug af speciallægeerklæringer.

 Tallene indsamles fra de selskaber, som har følgende forsikringer, der dækker

 ved personskade:

 

 - Ulykkesforsikringer1

 - Ansvarsforsikringer

 - Tab af erhvervsevne forsikringer2  

 

 Vi har i 2020 for første gang indsamlet tal for 2019. Statistikken indeholder

 tal fra 35 selskaber. 

 

 1 Ulykkesforsikringerne dækker tandskader, men da der aldrig indhentes

   speciallægeerklæring i disse sager, er disse tal udeladt af statistikken. 

 2 Nogle tab af erhvervsevne forsikringer dækker, hvis skadelidte bliver 

   tilkendt offentlig førtidspension. Der er derfor ikke brug for speciallæge-

   erklæringer i disse sager. For ikke at forurene tallene har vi derfor udeladt

   disse af statistikken.