Tema
Debat

Principper i praksis

Når forsikrings- og pensionsselskaberne indhenter en speciallægeerklæring, sker det efter de principper, som Forsikring & Pensions bestyrelse har besluttet.

I de alvorlige eller komplicerede sager indhenter forsikrings- og pensionsselskaberne en speciallægeerklæring. Indhentningen sker efter de principper, som Forsikring & Pensions bestyrelse har besluttet. 

 

Speciallæger skal være objektive i deres arbejde. Det følger således af autorisationsloven, at læger skal udvise ”omhu og uhildethed”. Derudover skal selskaberne skal have fokus på følgende, når der vælges speciallæge:

 

  • At speciallægen er speciallæge inden for det relevante område
  • At den valgte speciallæge kan udarbejde den ønskede udtalelse inden for en rimelig tidshorisont
  • At speciallægens praksis rent fysisk er let tilgængelig for den forsikrede.

 

I praksis sker indhentningen af speciallægeerklæringen i tæt dialog med kunden. For at sikre kunden valg mellem speciallæger, som har den tilstrækkelige faglige viden og tid til at lave speciallægeerklæringen, anvender selskaberne i dag online portaler. På den måde undgås det, at kunden kommer til at vente forgæves på svar fra en given speciallæge, som enten ikke har tid eller lyst til at lave erklæringen.

 

Der findes to typer af portaler, som begge fungerer på den måde, at de speciallæger, som har de faglige forudsætninger og tiden til at lave speciallægeerklæringer, tilslutter sig portalerne:

  

  • Bookingportaler, hvor speciallægerne lægger tider ud, som selskaberne kan booke til at få lavet speciallægeerklæringer.
  • Udbudsportaler, hvor selskaberne kan sende en given opgave i udbud, og som speciallægerne så kan byde ind på.

 

Bookingportaler

Når det er nødvendigt med en speciallægeerklæring, ringer sagsbehandleren til kunden og fortæller, at det er nødvendigt med en speciallægeerklæring for, at selskabet kan vurdere kundens varige mén og/eller erhvervsevnetab.

 

Sagsbehandleren fortæller kunden, at erklæringen skal bruges for at få beskrevet kundens gener bedst muligt, og at erklæringen også er en opsamling på forløbet fra start til slut.

 

Sagsbehandleren fortæller, at selskabet bruger en bookingportal, hvor speciallæger har lagt tider ind, som selskabet kan booke for kunden. Sagsbehandleren finder i dialog med kunden og med udgangspunkt i kundens postnummer den speciallæge og det tidspunkt, som passer kunden bedst.

 

Udbudsportaler

Når det er nødvendigt med en speciallægeerklæring, skriver sagsbehandleren til kunden og fortæller, at det er nødvendigt med en speciallægeerklæring for at selskabet kan vurdere kundens varige mén og/eller erhvervsevnetab.

 

Sagsbehandleren sender opgaven med at lave speciallægeerklæringen i udbud hos 5-10 speciallæger på den udbudsportal, som selskabet bruger. De speciallæger, som er interesseret i opgaven, vender tilbage til selskabet.

 

Sagsbehandleren ringer til kunden og fortæller, hvilke speciallæger der gerne vil lave erklæringen. Kunden får lov at vælge mellem disse. Hvis der kun er en speciallæge, der vil lave erklæringen, spørger sagsbehandleren, om kunden ønsker vedkommende.

 

Ved tvivl eller fortrydelse

Hvis kunden ikke lige på stående fod kan tage stilling til valg af speciallæge, kan kunden vende tilbage til selskabet senere. Hvis kunden fortryder valget af speciallæge, kan kunden kontakte selskabet, som aflyser aftalen. Begge dele sker meget sjældent.