Fritagelse for indbetaling til pensionsordningen hvis du mister erhvervsevnen

Præmiefritagelse betyder, at du ikke længere skal indbetale til pensions-ordningen, hvis du mister erhvervsevnen. Præmiefritagelsen betyder, at din pension ikke bliver mindre, fordi dine indbetalinger stopper. Præmiefritagelsen træder i kraft 3 måneder efter, at erhvervsevnen er nedsat med 2/3 eller mere. Den fortsætter, indtil du får det bedre, eller forsikringen udløber.