Tema
Debat

Flytning af pensionsordninger

Pensionsordninger kan flyttes efter særligt lempelige vilkår ved jobskifte og virksomhedsomdannelse

Flytning af pensionsordning - Jobskifteaftalen

Der gælder særlige lempelige regler, når en medarbejder flytter sin pensionsordning som følge af jobskifte.

Flytning af pensionsordning - Virksomhedsomdannelsesaftalen

Aftalen indeholder lempelige regler for, hvornår og hvordan, en medarbejder kan flytte sin pensionsordning mellem pensionsinstitutter, hvis den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat, bliver omdannet eller overdraget.

Kontakt


Pension & Velfærd

Johnni Bendt Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur.
+45 41 91 90 88
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.