Tema
Debat

FP-attester

Forsikring & Pension har udviklet en digital løsning til indhentning af FP-attester og journaloplysninger fra landets alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger. Løsningen er en digitalisering af Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningen om helbredsoplysninger mv. Løsningen omfatter de aftalte FP-attester (dog ikke FP 510), journalanmodninger og samtykkeerklæringer, og funktionerne i løsningen er baseret på de aftalte processer, tidsfrister mv. Herudover understøtter løsningen også en række automatiske beskeder til kunden, som dermed inddrages aktivt i indhentningen af oplysningerne via mail og/eller SMS. Det gælder fx, hvis kunden skal underskrive samtykke i den digitale proces. Lægens svar, vedhæftede bilag, faktura og samtykke kan også hentes af selskabet via webservice. I menuen til højre kan du hente XML guiden til webservice og tilmeldingsblanketten, samt vejledningerne til løsningen.

Elektronisk faktura 

 

Udfordring: At lægen sender en elektronisk faktura i EDI FP-attester, men sender selve besvarelsen med posten.

 

Løsning: Vi har lavet det sådan, at lægen kun kan sende en elektronisk faktura, hvis lægen forinden har sendt et digitalt svar på eller en digital afvisning af anmodningen.

 

Vedhæftning af filer

 

Udfordring: Vi ved fra henvendelse fra læger, at det i enkelte lægesystemer er vanskeligt at vedhæfte filer til en besvarelse af en attest- eller journalanmodning.

 

Primær løsning: Alle lægesystemerne kan nu vedhæfte filer, når de besvarer en attest- eller journalanmodning. Det viste en test foretaget af MedCom i foråret.

 

Sekundær løsning: Der er plads i FP 610 (lægens svar) til, at lægen kan kopiere de relevante journaloplysninger ind i selve FP 610 (lægens svar). Dermed behøver lægen ikke nødvendigvis vedhæfte en fil, når lægen besvarer en journalanmodning.

 

Rykkerbeskeder

 

Udfordring: Flere læger har kontaktet os og spurgt, hvorfor vi sender rykkerbeskeder, når lægen har besvaret en anmodning om journaloplysninger med posten.

 

Forklaring: Vi sender en rykkerbesked til lægen, hvis lægen ikke har sendt et digitalt svar eller en digital afvisning på en anmodning om journaloplysninger senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen og igen efter yderligere 14 dage, hvis lægen fortsat ikke har besvaret eller afvist anmodningen digitalt.

 

Løsning: Lægen skal afvise anmodningen digitalt og sætte kryds ud for ”Andet” i afvisningsfeltet på side 1 i anmodningen. Lægen bør skrive i tekstfeltet, at besvarelsen er sendt med posten. Når lægen gør det, modtager lægen ikke rykkerbeskeden.

 

 

 

Kontakt


Pension & Velfærd

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 90 71
EDI & PensionsInfo

Martin Petersen

Konsulent
+45 41 91 90 86