Tema
Debat

Lovstof

​Indholdet på denne side dækker de gældende processer, blanketter og bekendtgørelser, der benyttes i forhold til opgørelse af forsikringsskader.

​Indholdet er primært tiltænkt som arbejdsredskab for forsikringsselskabets taksatorer og sagsbehandlere men kan benyttes af værkstederne som opslagsværk i forhold til gældende lovgivning.
 
Alle processer og blanketter er i overensstemmelse med gældende Registreringsafgiftslov og efter aftale med SKAT. 

Processer, lovdokumenter og blanketter

Taksatorprocesser version 9

Bekendtgørelse - BEK. nr. 1487 af 10. december 2018

Registreringsafgiftsloven - LBK nr 1062 af 7. september 2017

Blanket til afmelding af køretøj - Forsikringsselskab