Tema
Debat

Brug af Autotaks

Retningslinjer, vilkår og computerkrav

Retningslinjer

 

Opdateret version findes via nedenstående link:

Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler

 

Vilkår 

Autotakssystemets ejes og drives af Forsikring & Pension (F&P).

  

Autotaksvagten er åben fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:30-16:00. Torsdag i tidsrummet fra kl. 16:30-22:00 kan serverne være lukket på grund af servicering.

 

Regler for anvendelse af Autotakssystemet fastlægges af F&P, og F&P forbeholder sig ret til at ændre såvel adgangstidsrummet som systemopbygningen.

 

F&P forbeholder sig ret til at prissætte anvendelsen af Autotaks.

 

F&P kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig over for værkstedet, værkstedets IT-leverandør og Autotaksudbyderen for tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab og/eller krav fra tredjepart, der skyldes anvendelse af Autotakssystemet, herunder fejl i arbejdsoperationsbeskrivelser, arbejdsoperationstider, reservedelsnumre, reservedelspriser, systemfejl, ændringer i systemopbygningen og/eller driftsstop.

 

Autotakssystemet

 

Autotaks er baseret på Solera/Audatex systemet der benyttes af ca. 100 lande verden over.

 

Autotakssystemet indeholder bilfabrikkernes data; arbejdstidspositioner, arbejdstekster, reservedelsnumre samt de danske bilimportørers reservedelspriser. I de tilfælde hvor der ikke eksisterer en arbejdstid til benyttes en af Audatex/Solera udviklet arbejdstid markeret ved UN eller ZAX, som vil være baseret på en erfaringstid fra et større værksted, en tidligere udviklet bilmodel inden for samme fabrikat og/eller et andet arbejdstidssystem.

Autotaks er vejledende, hvilket betyder at alle data til enhver tid kan ændres i forbindelse med den konkrete skadeopgørelse og er en aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted.

 

Aftaler om timepris, rabatter, lånebil mv. er uden for F&Ps ansvarsområde. Det er alene en aftale mellem det enkelte forsikringsselskab/den enkelte taksatororganisation og det samarbejdende værksted.

 

Adgang til Autotakssystemet kan opnås af værksteder, der skal bruge systemet til opgørelse af forsikringsskader. Værkstedet skal bruge et værkstedsnummer, en brugerid og et password for at komme i gang.

 

  • Værkstedsnummer opnås ved at henvende sig til en taksator fra et forsikringsselskab.
  • Brugerid og password opnås ved, at henvende sig til en af udbyderne af Autotaks via nedenstående link. Der er frit valg!
  • Brugerid og password som er blevet udleveret er personlig og må ikke overdrages til andre.

http://www.forsikringogpension.dk/virksomheder/autotaks/udbydere-og-support/Sider/udbydere-og-support.aspx

 

Adgangen til Autotaks og dermed muligheden for at beregne en skade via systemet vil automatisk ophøre, hvis ikke der er blevet godkendt en taksatorrapport inden for de sidste 6 måneder. Når/hvis værkstedet igen skal bruge Autotaks til en forsikringsskade skal man:

 

  • sende en e-mail til retvk@forsikringogpension.dk for at få aktiveret sit værkstedsnummer.
  • kontakte sin udbyder af Autotaks for at få åbnet sin brugeradgang til systemet.
  • få godkendt en taksatorrapport inden for samme dag.

Brugersupport til værkstedet varetages af udbyderen af Autotaks.

Undervisning og servicering, herunder daglig help-disk funktion af værkstederne i brugen af Autotakssystemet varetages ligeledes af udbyderen af Autotaks.

 

Ved ændringer i værkstedets ejerforhold, der har resulteret i et nyt CVR.nr. skal værkstedet henvende sig til en taksator, som skal udføre et ”Ejerskifte”, hvilket vil give et nyt værkstedsnummer samtidig med, at det gamle bliver lukket ned. Værkstedet skal herefter henvende sig hos sin udbyder for at få oprettet en ny brugeradgang. Efterfølgende skal værkstedet henvende sig hos de enkelte taksatororganisationer for at indgå en samarbejdsaftale.

 

Ved ændringer i værkstedets stamoplysninger – f.eks. bankkontonummer, mail, telefonnummer ol. sendes en e-mail til retvk@forsikringogpension.dk. Oplys venligst værkstedsnummer og hvad der skal ændres.

 

Autotaks - Persondata

 

Tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed Personoplysninger som indsamles af finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, er i medfør af reglerne om lov om finansiel virksomhed (kapitel 9) § 117. stk. 1 tavshedsbelagt. Værkstederne er som modtager af oplysninger fra finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, også pålagt tavshedspligt efter fil § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, i det denne følger personoplysningerne.

 

Persondata Værkstederne er som modtager af personoplysninger via Autotaks selvstændig dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i persondataretlig forstand. Værkstederne bør derfor behandle kundeoplysninger med omhu og ikke videreanvende oplysningerne udover, hvad der er nødvendigt for at fuldføre opgaven for forsikringsselskabet og forsikringstager. En videreanvendelse af oplysningerne kræver, at værkstedet har et lovligt behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningens art. 6. Værkstederne er selv ansvarlige for eventuelt at sikre dette grundlag.

 

Anbefalet minimumskrav til pc

Operativsystem

Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10.. Kommunikation: Internetadgang.
 
Browser:
Qapter - Benyt Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer
 

Processor

Dual core processor.

Ram

Min. 4 GB.

Netværksforbindelse

10 Mbit dedikeret internetforbindelse.

Skærmopløsning

1280 x 800.

Software

Adobe Flash Player og nyere Oracle Java. Adobe Reader skal bruges til print.

Krav til password

Man må ikke genbruge tidligere passwords. (24 gange tidligere).
Password skal have mindst 8 tegn og højst 30 tegn.
Password skal være en kombination af bogstaver og cifre.
Password skal indeholde mindst 1 ciffer.
Password må ikke indeholde specialtegn.
Password må ikke indeholde de danske tegn æ, ø, å, Æ, Ø, Å.