Tema
Debat

Agentregister

Forsikring & Pensions agentregister er ikke længere tilgængeligt.


1. oktober 2018 trådte den danske lovgivning, som gennemfører forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), i kraft.

 

Den nye regulering har betydning for alle forsikringsmæglere, -agenter, -underagenter mv., der efter den nye lov om forsikringsformidling skal have tilladelse som enten forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler. Disse aktører skal, hvis de er omfattet af de nye regler, søge om nye tilladelser eller registreres på ny i Finanstilsynets register.

 

Forsikring & Pensions agentregister


Tidligere har agenter, der formidler produkter for et dansk forsikringsselskab – eller for en dansk filial af et udenlandsk selskab, skulle registreres i Forsikring & Pensions agentregister. Det skal de ikke længere. Derfor er registret nedlagt og ikke længere tilgængeligt.


Eventuelle spørgsmål om F&P’s tidligere agentregister kan rettes til Sanne Ipsen. Alle andre spørgsmål vedrørende registrering af forsikringsformidlere rettes til Finanstilsynet.

Ansøgning hos Finanstilsynet


Kontakt


Velfærd og pension

Sanne Ipsen

Fuldmægtig
+45 41 91 90 77