Tema
Debat

Agentregister

 

1. oktober 2018 træder den danske lovgivning, der gennemfører forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), i kraft. Gennemførelsen i dansk ret sker ved, at der udstedes en ny lov om forsikringsformidling og en række bekendtgørelser.

 

Den nye regulering vil have betydning for alle forsikringsmæglere, -agenter, -underagenter mv., der efter den nye lov om forsikringsformidling skal have tilladelse som enten forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler. Disse aktører skal, hvis de er omfattet af de nye regler, søge om nye tilladelser eller registreres på ny i Finanstilsynets register.

 

Skal du ansøge til Finanstilsynet, kan du benytte dette link.

Finanstilsynet har telefontid for spørgsmål om den nye lov om forsikringsformidling mandag-fredag kl. 13-15.

 

Forsikring & Pensions agentregister

Tidligere har agenter, der formidler produkter for et dansk forsikringsselskab – eller for en dansk filial af et udenlandsk selskab, skulle registreres i Forsikring & Pensions agentregister. Det skal de ikke længere.

Registeret vil fortsat være søgbart, men det vil ikke være muligt at oprette nye agenter efter 1. oktober 2018.

 

Spørgsmål om agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen.

Kontakt


Velfærd og pension

Sanne Ipsen

Fuldmægtig
+45 41 91 90 77