Tema
Debat

Nyheder


24. feb. 2021

Den sundhedsmæssige og økonomiske coronaregning vokser dag for dag

Den danske forsikrings- og pensionsbranche bliver mere og mere bekymret for følgevirkningerne af coronakrisen, hvor både de negative økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser stiger i takt med, at den egentlige genåbning trækker ud.
23. feb. 2021

Bilskadernes himmelflugt kun bremset lidt af corona

Antallet af bilskader faldt til 353.000 i 2020. Men det var kun i to måneder, at antallet af skader var lavere end normalt. De kostede 4,2 mia. kr. i reparationer.
Kronik
23. feb. 2021

Tre pejlemærker for genåbning af landet

Bragt i Børsen
Kommentar
18. feb. 2021

Lyspunkt under corona: Laveste antal indbrud i 25 år

Danmarks Statistik er netop udkommet med nye tal for indbrud i Danmark, og de vækker glæde hos brancheorganisationen Forsikring & Pension.
Kommentar
17. feb. 2021

Nye levetidstal: Alderspessimistiske danskere risikerer at løbe tør for pension

Kommentar fra Forsikring & Pension til nye tal fra Danmarks Statistik om middellevealder.
4. feb. 2021

Forsikringsbranchen opnår pæne resultater trods coronakrise

Det er tid for årsregnskaber, og mange forsikringsselskaber har oplevet et turbulent 2020 med corona-krisen som en definerende begivenhed. For forsikringsbranchen har corona været som med gyngerne og karrusellerne. Nogle forsikringsområder har haft flere skader, mens andre har haft færre end sædvanligt.
4. feb. 2021

Ny energiø kan blive en game-changer for den grønne omstilling og eksport

Regeringen og et flertal i Folketinget har i dag meldt rammerne ud for den kommende energiø i Nordsøen. Det er lovende - både for et mere grønt Danmark og for at få erhvervslivet involveret. Forsikrings- og pensionsbranchen står klar til at løfte opgaven både med finansiering og know-how – og glæder sig over, at samarbejde på tværs af offentlig og privat er helt central i aftalen.
1. feb. 2021

Din pensionsopsparing holder hånden under dansk økonomi

Mere end 1.000 mia. kr. af danskernes pensionsopsparing er investeret i Danmark i danskernes velfærd, bolig og arbejdspladser. Det viser en ny investeringsstatistik fra Forsikring & Pension, der skaber større åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan pensionspengene er investeret.
25. jan. 2021

Økonomisk Ugebrev skaber unødig bekymring hos den enkelte pensionsopsparer med forkerte påstande om interessekonflikt

Økonomisk Ugebrev kritiserer Forsikring & Pension for at afvise Økonomisk Ugebrevs påstande om interessekonflikt i firmapensionsmarkedet. Men Forsikring & Pension fastholder afvisningen – den enkelte pensionsopspareres interesse er altid i højsædet.
20. jan. 2021

Vi ønsker ikke, at vores børn skal arve vores pension

Vi sparer op til pension for at få et godt otium med en god levestandard. Sådan siger et flertal af danskerne i ny undersøgelse.
14. jan. 2021

Vær ekstra opmærksom på rejseforsikringen i denne tid

Vi begynder at bestille rejser til udlandet igen. Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke længere i Storbritannien. Begge dele gør det vigtigt at få styr på rejse- og afbestillingsforsikringen.
13. jan. 2021

Pensionsselskaber varetager altid opsparerens interesser

Trods skriverier i Økonomisk Ugebrev er det ikke en mulighed, at virksomheder trækker deres frie likvider ud af bankernes minusrentekontoer for at lade pensionsselskaber forrente midlerne. Dette billede og påstanden om interessekonflikt kan på ingen måde genfindes i branchen. Det viser en rundspørge til firmapensionsselskaberne foretaget af Forsikring & Pension.
Debatindlæg
12. jan. 2021

Klimakrisen kræver præcise data

Kronik bragt i Børsen
Debat-indlæg
7. jan. 2021

Danmark skal have en national strategi for brug af data

Kronik bragt i Information
5. jan. 2021

Mænds og kvinders pension

I mange pensionsordninger skal udbetalingerne fortsætte så længe man lever. Derfor har det betydning at vide, hvor længe kunderne gennemsnitligt lever, så opsparingen kan fordeles over det forventede antal år.
Debatindlæg
1. jan. 2021

Vanvidskørsel og kriminalitet går alt for tit hånd i hånd

Bragt i Jyllands-Posten
29. dec. 2020

Mange selvstændige har ikke sparet nok op til pension

Over halvdelen af alle selvstændige risikerer ikke at have sparet nok op til pension. På hele arbejdsmarkedet er selvstændige den gruppe, hvor pensionsopsparingen halter mest. Alle selvstændige bør som minimum gøre op med sig selv, om de sparer nok op.
28. dec. 2020

Fyrværkeri skader stadig alt for mange

Fest og fyrværkeri er en farlig cocktail. Det går især ud over børn og unge. Tænk dig godt om, lyder rådet fra Forsikringsoplysningen.
21. dec. 2020

Du lever længere end du tror – kan din pension følge med?

Vi bliver ældre og ældre, fordi levetiden stiger. Det giver mange muligheder for et godt og langt otium, men stiller også krav til pensionsopsparingen, hvis levestandarden skal bevares gennem hele livet.
20. dec. 2020

Klimaplan sætter strøm til den grønne omstilling

Regeringen sætter i sin klimaplan den helt rigtige retning ved at sætte fart under elektrificeringen af Danmark. Grøn el er nemlig helt afgørende for at reducere CO2-udslippet og dermed i en succesfuld grøn omstilling. Planen kræver store investeringer i infrastruktur og udvikling af nye teknologier. Forsikring & Pension er klar med bidrag til, at Danmark kommer i mål med den grønne omstilling.
Kommentar
18. dec. 2020

Hvorfor støtter nærhedsreformen ikke nye partnerskaber?

Kommentar af Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring & Pension til aftale om velfærdsaftaler på ældreområdet, som en del af regeringens nærhedsreform og frikommuneforsøg
18. dec. 2020

Finanstilsynet anerkender pensionsselskabers værdiansættelse af unoterede aktiver

Finanstilsynet har offentliggjort undersøgelse af pensionsselskabernes værdiansættelse af alternative investeringer. – ”Selvfølgelig kan selskaberne forklare værdireguleringen af deres unoterede aktiver,” siger Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.
17. dec. 2020

Pensionsselskaberne hæmmer ikke konkurrencen - tværtimod

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har genudsendt et uddrag af deres rapport fra december 2019 om Konkurrencen på markedet for pension. KFST overser, at den skarpe konkurrence er medvirkende til underskud på syge- og ulykkesforsikringer for nogle pensionsselskaber, der udbyder firmapensioner. Branchen hilser skarp konkurrence velkommen, der er forenelig med holdbare forretningsmodeller.
17. dec. 2020

Endnu mere åbenhed og gennemsigtighed om danskernes pensioner – relancering af Fakta om Pension

Forsikring & Pension fortsætter arbejdet med at skabe åbenhed og gennemsigtighed for de danske forbrugere. Sammenligningsværktøjet Fakta om Pension udvides nu med små pensionsordninger uden indbetaling og ordninger under udbetaling. Hidtil har der alene indgået ordninger, som der indbetales til.
16. dec. 2020

Aldrig har taksering af autoskader været mere effektiv

Det bedst mulige system til opgørelse af autoskader i Danmark har nu i 30 år sikret et effektivt samarbejde mellem autobranchen og forsikringsbranchen til gavn for forbrugerne. Og det stopper ikke her. Forsikring & Pension gør her status over det system, som brancheorganisationen etablerede til fri afbenyttelse for de professionelle aktører i markedet med 24/7-onlineadgang til vejledende reservedelspriser på stort set alle bilmærker.
15. dec. 2020

Julen sætter andet end hjerter i brand

Stearinlys, pyntegran og komfurer i højt gear hører julen til. Det er hyggeligt, men det er også en brandfarlig tid. Der er langt flere brande i julemåneden end årets øvrige måneder. Forsikringsoplysningen kommer med de gode, forebyggende råd.
15. dec. 2020

Afklar dit forsikringsbehov på to minutter

Forsikringsguiden.dk er klar med et nyt webværktøj, der skal hjælpe danskerne med at afklare deres forsikringsbehov. Ved at svare på nogle få spørgsmål bliver man guidet til forsikringer skræddersyet til ens behov.
11. dec. 2020

Pensionsbranchen glæder sig over aftale om ressourceforløb

Det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, når sygdoms-ramte lønmodtagere helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor glæder det forsikrings- og pensionsbranchen, at der nu er indgået en politisk aftale, der skal forbedre indsatsen for at få sygdomsramte lønmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet.
8. dec. 2020

Erhvervsministeren giver både forbrugere og forsikringsselskaber en vigtig sejr

Erhvervsministeren har i dag præsenteret et nyt Nævn for Speciallægevalg sammen med en række af Folketingets partier. Hvis et forsikringsselskab og en skadelidt ikke gennem dialog kan blive enige om speciallægevalget, inddrages Nævnet for Speciallægevalg i sagen. Nævnet er både til gavn for forbrugere og forsikringsselskaber
Debatindlæg
8. dec. 2020

Hvordan sikrer vi de arbejdsskaderamte et godt arbejdsliv?

Indlæg bragt på Altinget.dk
3. dec. 2020

Ny organisering af Forsikring & Pension

Forsikring & Pension har med virkning fra og med 3. december 2020 ændret sin organisation, så vi fremadrettet er organiseret i to hovedområder for henholdsvis interessevaretagelse og medlemsservice. Samtidig oprettes en ny tværgående afdeling, der skal sætte medlemmerne i fokus.
30. nov. 2020

Forsikring & Pension ansætter ny direktør for Public Affairs & Kommunikation

Forsikring & Pension ansætter Per Geckler Møller som ny direktør for Public Affairs & Kommunikation. Per Geckler Møller kommer fra en stilling som vicedirektør i Dansk Industri, hvor han gennem en længere årrække har været ansvarlig for presseafdelingen og Dansk Industris egne medier samt relationen til politiske interessenter.
30. nov. 2020

Esbjerg-virksomhed vinder trafikpris

NorSea A/S i Esbjerg vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020. Prisen er uddelt af transportministeren på vegne af Forsikring & Pension og Rådet for Sikker Trafik. Virksomheden får prisen for en helt særlig indsats, der gør medarbejdernes adfærd i trafikken mere sikker.
29. nov. 2020

Problem med høj fart og uopmærksomhed blandt erhvervschauffører

Uopmærksomhed og for høj fart er et problem blandt en del erhvervschauffører, viser en undersøgelse fra Forsikring & Pension og Rådet for Sikker Trafik. Mandag uddeles en trafikpris til en virksomhed, der arbejder målrettet med medarbejdernes adfærd i trafikken.
Debatindlæg
27. nov. 2020

Ugaranteret pension er det oplagte i minusrentemiljø

Indlæg bragt i Børsen
26. nov. 2020

Forsikring & Pension ansætter stærk erhvervspolitisk profil

Forsikring & Pension styrker sit erhvervspolitiske arbejde med Tom Vile Jensen, der i mange år har været erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.
24. nov. 2020

Kan værdien af alternative investeringer opgøres mere ensartet?

Alternative investeringer – unoterede aktiver - giver høje, stabile afkast og udgør en stadig større del af pensionsbranchens investeringer. Der er ikke entydige regler for, hvordan værdien opgøres, og hvornår den evt. bør justeres. En arbejdsgruppe i Forsikring & Pension kigger på, om der kan skabes mere ensartede retningslinjer og øget transparens.
23. nov. 2020

Klar, parat, til storm

Det er højsæson for stormvejr. Inden det går galt, er det klogt at gå hus og have efter og sikre sig mod elementernes rasen. Sådan lyder opfordringen fra Forsikringsoplysningen til landets husejere.
23. nov. 2020

Stærkt hold til Pensionskommissionen

Det er store udfordringer, som Pensionskommissionen skal komme med løsninger på, og derfor hilser Forsikring & Pension regeringens sammensætning af kommissionen velkommen.
18. nov. 2020

Behøver din ny fladskærm eller smartphone en ekstra forsikring?

Black Friday køber vi elektronik og hvidevarer i stor stil. Kan det betale sig at købe en elektronikforsikring til computeren, smartphonen, fladskærmen, køleskabet eller det ny komfur? Forsikringsoplysningen hjælper dig med svaret.
Debatindlæg
16. nov. 2020

Samling af cybertiltag i EU skal rumme forskelle

Bragt på Altinget.dk
12. nov. 2020

Formandskabet i Forsikring & Pension fortsætter uændret

Forsikring & Pensions bestyrelse konstituerede sig uændret med Laila Mortensen, Industriens Pension, i spidsen som formand og med Allan Polack, PFA, og Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring, som næstformænd.
11. nov. 2020

Forsikring & Pension udnævner ny underdirektør til direktionssekretariat og HR

Forsikring & Pension har i dag udnævnt ny chef for direktionssekretariatet, HR og intern service. Valget er faldet på Louise Lange Thomsen, som har været 13 år i F&P.
9. nov. 2020

Kundetilfredsheden med forsikringer er meget høj

Danskerne er yderst tilfredse med indholdet af deres forsikringer, men coronaen udfordrer tilfredsheden med serviceniveauet. Gode råd øger tilfredsheden, og der er godt gang i konkurrencen. Det fremgår af en netop offentliggjort forbrugerundersøgelse fra analyseinstituttet EPSI Rating.
5. nov. 2020

Forsikring & Pension underskriver appel om ny folkesundhedslov

Sundhed skal have et langt større fokus hos politikere og tænkes ind alle steder, hvor det er relevant. Derfor er Forsikring & Pension medunderskriver på en bred appel til regeringen og resten af Folketinget om at indføre en ny folkesundhedslov. 57 organisationer bakker op om Danske Regioners initiativ, der skal skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark.
Debatindlæg
4. nov. 2020

Din opsparing kan redde klimaet

Kronik bragt i Politiken
3. nov. 2020

Pensionsbranchen offentliggør rekordstort tal på 50 mia. kr. for grønne investeringer

På bare ét år har den danske pensionsbranche investeret 50 mia. kr. i grøn omstilling. Det er et imponerende tal især på baggrund af et økonomisk ustabilt 2020, lyder det fra både klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og brancheorganisationen Forsikring & Pension.
2. nov. 2020

Uopmærksomhed fører til ulykker – særligt hos de unge

Når folk taster på den fastgjorte mobil eller bilens infoskærm, går det alt for ofte galt. Værst ser det ud blandt de 18-35-årige bilister. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.
2. nov. 2020

Forsikring & Pension styrker forsikringsområdet med ny underdirektør

Forsikring & Pension har ansat Pia Holm Steffensen som underdirektør med ansvar for Forsikring & Forebyggelse. Pia Holm Steffensen kommer til Forsikring & Pension med betydeligt branchekendskab og ledererfaring. Senest har Pia været direktør i Alm. Brand.
Kommentar
29. okt. 2020

Forsikring & Pension siger farvel til direktør for Public Affairs & Kommunikation

Forsikring & Pension siger ved udgangen af oktober farvel til sin direktør for Public Affairs & Kommunikation Jacob Winther. Jacob Winther har siden 2013 været ansvarlig for organisationens arbejde med Public Affairs & Kommunikation.
28. okt. 2020

Den danske pensionsbranche skal inspirere nordiske lande til at investere mere grønt

De nordiske statsministre mødtes i dag i forbindelse med Nordisk Råds sessionsuge 2020. Her blev der under statsminister Mette Frederiksens formandskab drøftet, hvordan den grønne omstilling kan accelereres. Forsikring & Pensions bestyrelsesformand, Laila Mortensen, fortalte på mødet om den danske pensionsbranches tilsagn om yderligere 350 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030.
Debatindlæg
27. okt. 2020

Finanssektorens klimapartnerskab: Her er fire indsatsområder for en grøn genstart

Debatindlæg bragt på Altinget.dk
Debatindlæg
27. okt. 2020

Sagsbehandling om arbejdsulykker sætter selv den mest tålmodige sjæl på prøve

Debatindlæg bragt på Altinget.dk
22. okt. 2020

PensionsInfo er der - også når livet slår en kolbøtte

21. okt. 2020

Din pension er klædt på til lidt af hvert

På søndag den 25. oktober får vi en ekstra time i døgnet, når vi går fra sommertid til normaltid. Pensionsbranchen opfordrer til, at danskerne bruger den ekstra time til at få et overblik over ens pension.
Kommentar
20. okt. 2020

Gravide skal ikke forskelsbehandles

19. okt. 2020

Danmark er fortsat i pensions-superligaen

Danmark er netop igen blevet kåret til at have et af verdens bedste pensionssystemer. Det er sket i en international undersøgelse, der hvert år gennemgår og rangordner en lang række landes pensionssystemer.
14. okt. 2020

2,15 mio. danskere har nu en sundhedsforsikring

Opgørelse fra Forsikring & Pension viser, at 80 pct. på det private arbejdsmarked har en sundhedsforsikring som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. Vi bruger især sundhedsforsikringen, når vi går til fysioterapeut eller kiropraktor.
12. okt. 2020

EU’s stats- og regeringschefer sætter dataøkonomien i fokus

Digitalisering var højt på dagsordenen , da EU’s stats- og regeringschefer var samlet i begyndelsen af oktober. Nu er konklusionerne på digitaliseringsområdet kommet frem, og statslederne gav deres fulde opbakning til Kommissionens digitaliserings strategier, der blev offentliggjort tidligere på året.
10. okt. 2020

Forsikrings- og pensionsbranchen skuffede over at skulle finansiere ”Arne”-aftale

I Forsikring & Pension er der stor ærgrelse over udsigten til en finansiel særskat, som er en del af finansieringen af retten til tidlig pension i den netop indgåede politiske aftale mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
6. okt. 2020

Vigtige signaler i statsministerens åbningstale om digitalisering og klima

I vores brancheorganisation hæfter vi os ved statsministerens klare signaler på to helt afgørende felter for samfundsudviklingen de kommende år.
2. okt. 2020

Samarbejde om bedre sagsbehandling

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Forsikring & Pension har i 2020 indledt et samarbejde, der har som mål at skabe en bedre kundeoplevelse med fokus på en hurtigere og mere smidig behandling af arbejdsulykker.
1. okt. 2020

Pensionsopsparingen er kommet godt gennem coronakrisen

Rådet for Afkastforventninger offentliggør i dag nye prognoseforudsætninger. Det sker efter store kursudsving i begge retninger på de finansielle markeder. Selvom prognoserne er stort set uændrede, understreger det behovet for at kommunikere usikkerheden til pensionsopsparerne.
1. okt. 2020

Speciallægeerklæringer er kun nødvendige i én ud af 11 sager

Hvert år anmeldes omkring 140.000 personskadesager til forsikrings- og pensionsselskaberne. Det kan være en anmeldelse om en alvorlig tilskadekomst i et trafikuheld eller et knæ, der er blevet vredet i en fodboldkamp. Det kan også være en sygdom, der gør, at man ikke kan arbejde i en kortere eller længere periode.
1. okt. 2020

Speciallægerne er ikke økonomisk afhængige af selskaberne

Hvert år anmeldes omkring 140.000 personskadesager til forsikrings- og pensionsselskaberne. Hovedparten af sagerne er heldigvis ikke alvorlige og komplicerede i forsikringsmæssig og lægelig forstand.
25. sep. 2020

Forsikringsselskaber åbner op for tjek af svindelundersøgelser

Forsikring & Pension udvider nu kodekset for særlige undersøgelser i forsikringssager. Det betyder, at myndigheder kan kigge forsikringsselskaberne i kortene, fx når personobservation bruges ved mistanke om forsikringssvindel.
24. sep. 2020

Sådan klargør du sommerhuset til vinteren

Mange bruger efterårsferien til at lukke sommerhuset ned. Det skal forberedes på sne, frost og ubudne gæster. Se Forsikringsoplysningens gode råd om, hvad du især skal være opmærksom på.
Debatindlæg
24. sep. 2020

Regeringens særskat er kort og godt noget makværk

Bragt i Børsen
24. sep. 2020

Kommissionens Digital Finance-strategi skal bringe EU i den digitale førertrøje

Kommissionen har i dag lanceret sin ”Digital Finance Strategi” og dermed sit arbejdsprogram for digitale initiativer på det finansielle område for de kommende fire år. Strategien indeholder en lang række initiativer af interesse for den danske forsikrings- og pensionsbranche.
24. sep. 2020

Pensionsbranchen klar til investeringer i udbygning af elnet til flere grønne biler

Regeringen har nu fremlagt sit udspil til at øge antallet af elbiler i den danske bilpark til 500.000 i 2030. Flere grønne biler er en helt afgørende forudsætning for at nå målsætningen om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030.
17. sep. 2020

Forsikring & Pensions anbefalinger til en arbejdsskadereform vil gavne den enkelte dansker

En omfattende og nødvendig reform af arbejdsskadesystemet har været undervejs, siden Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister i 2013.
16. sep. 2020

State of the union tale viser gode perspektiver også for de danske forsikrings- og pensionskunder

Der er stor ros fra Forsikring & Pension til Kommissionsformandens netop afholdte tale om fremtidens EU. Vi ser ind i et mere digitalt Europa med CO2-reduktion højt på dagsordenen.
Debatindlæg
14. sep. 2020

Regeringen underkender vores samfundsbidrag

Debatindlæg bragt på Altinget
Debatindlæg
14. sep. 2020

Der mangler bestemt ikke konkurrence i forsikring

Debatindlæg bragt i Børsen
14. sep. 2020

ATP’s regneeksempler om modregning af pension har da en pointe

Men det er ikke en fordel slet ikke at spare op til pension, påpeger vicedirektør Jan V. Hansen i denne kommentar fra Forsikring & Pension.
Kommentar
10. sep. 2020

Urimeligt hvis finansiel særskat rammer forsikrings- og pensionsselskaberne

Af Kent Damsgaard
Debatindlæg
25. aug. 2020

Kommuners ressourceforløb mangler mål og indhold

Debatindlæg bragt på Altinget.dk
Kommentar
18. aug. 2020

Ærgerlig finansieringsmodel i regeringens pensionsudspil

Regeringens udspil om ret til tidlig pension foreslås finansieret med en særskat fra 2023 på den finansielle sektor, som også rammer forsikrings- og pensionsbranchen. Det er ærgerligt og bliver dyrt for den enkelte dansker.
17. aug. 2020

Corona gav færre bilskader, men kun i to måneder

Det betød færre biler på vejene, da Covid-19 fik Danmark til at lukke ned. I to måneder faldt antallet af skader på biler med 14 pct. Glæden varede dog kun kort. Allerede i juni var bilskaderne tilbage til det normale igen, viser nye tal fra Forsikring & Pension.
15. aug. 2020

Kommission for nedslidning og tilbagetrækning har fået et opdrag, der er spot on

Partierne bag aftalen om seniorpension har netop offentliggjort kommissoriet for den kommende kommission for nedslidning og tilbagetrækning. Det er spot on i forhold til de udfordringer, der er i pensionssystemet, mener Forsikring & Pension.
Debatindlæg
7. aug. 2020

Gør verdens bedste pensionssystem bedre

Debatindlæg bragt på Altinget.dk
5. aug. 2020

Finansiel ”strafskat” gør det dyrere at være dansker

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten d. 5. august 2020
15. jul. 2020

Forsikring & Pension hilser EU-Kommissionens corona-anbefalinger til branchen velkommen

EU-Kommissionen har i samarbejde med repræsentanter fra den finansielle sektor i EU offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan blandt andet forsikrings-branchen bedst muligt kan hjælpe forbrugere og virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Den europæiske brancheorganisation Insurance Europe har repræsenteret den danske forsikrings- og pensionsbranche i arbejdet. Forsikring & Pension er meget tilfreds med anbefalingerne.
8. jul. 2020

Ufaglærte og faglærte pensionister har størst fremgang i indkomst

Ufaglærte og faglærte personer over 64 år har haft den største fremgang i indkomsten efter skat over de seneste næsten 20 år. Stigningen skyldes større pensionsudbetalinger for ufaglærte og faglærte som følge af udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner til disse grupper. Det viser en ny analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.
7. jul. 2020

2019 var et vådt år og bød på det største antal skybrudsskader i 5 år

Sidste år var både varmt og vådt. Der var i 2019 hele 8.300 skader som følge af skybrud. Det er det højeste antal i 5 år. Året før var tallet godt 3.000.
2. jul. 2020

Flere arbejder tæt på folkepensionsalderen

Folkepensionsalderen blev første gang sat op til 65,5 år i 2019. Nye tal fra Forsikring & Pension viser, at dem fra årgang 1954 bliver længere på arbejdsmarkedet end årgangene før dem.
23. jun. 2020

Nye halvårlige afkastforventninger har kun lille betydning for pensionsprognoserne

Forsikring & Pension og Finans Danmark har gennem mange år været fælles om at udarbejde forudsætninger om investeringsafkast til brug for pensions-prognoser. For at styrke uafhængigheden blev der i 2018 nedsat et sagkyndigt råd, som skulle fastsætte forudsætningerne én gang årligt.
23. jun. 2020

Kent Damsgaard ny administrerende direktør i Forsikring & Pension

Forsikring & Pension er nu på plads med sin nye administrerende direktør. Det bliver Kent Damsgaard, der i dag er direktør i Dansk Industri, som fra 1. september skal stå i spidsen for brancheorganisationen.
22. jun. 2020

Ambitiøs klimaaftale

Det er gode og vigtige skridt henimod et grønnere Danmark, mener formanden for Klimapartnerskabet for finanssektoren.
19. jun. 2020

De nye rejseregler er de bedst mulige i en situation, hvor COVID-19 stadig udgør en risiko

Der er nu blødt kraftigt op på rejserestriktionerne. Det betyder, at danskerne fra 27. juni kan rejse til stort set alle lande i EU. Men husk at være opmærksom på rejseforsikringerne.
12. jun. 2020

Kvinder har mindre pensionsformuer end mænd, selvom de sparer større del af deres indkomst op

Gennem arbejdslivet får kvinder sparet færre penge op til alderdommen end mænd
9. jun. 2020

Nu bliver det lettere for udlændige at tjekke deres pension i Danmark

Det danske pensionssystem er i verdensklasse. Det skyldes ikke mindst, den nemme adgang danskerne har til at få et overblik over deres opsparing på PensionsInfo.dk. Det kan man også på engelsk fremover, så endnu flere får glæde af værktøjet.
Debatindlæg
9. jun. 2020

Syge- og ulykkesforsikring er et godt supplement

Debatindlæg bragt i Børsen 9. juni 2020
5. jun. 2020

Få styr på reglerne inden du tager på sommerferie

Skolernes sommerferie står for døren, og der er kommet en lille åbning i forhold til lande, man må rejse til. Det betyder, at der er en række elementer, man skal være opmærksom på.
29. maj. 2020

Pensionsindbetalingerne steg i 2019

De samlede pensionsindbetalinger steg i 2019 i alt med ca. 3,6 mia. kroner i forhold til 2018. Det svarer til en stigning på 3 procent, som flugter med de generelle lønstigninger og stigningen i beskæftigelsen. Indbetalinger til aldersopsparing stiger fortsat, og antallet af ordninger med aldersopsparing er vokset fra ca. 12.000 i 2013 til nu næsten 765.000.
27. maj. 2020

Morningtrain vinder ”Danmarks Sundeste Arbejdspladser – Initiativprisen 2020”

Webbureauet Morningtrain vinder den landsdækkende konkurrence ”Danmarks Sundeste Arbejdspladser – Initiativprisen 2020”.
14. maj. 2020

Vi klager sjældent over forsikringen

I 2019 klagede 1.362 forbrugere over deres forsikringsselskab til Ankenævnet for Forsikring. Det er lidt flere end året før, men forsikringsselskaberne i Danmark har de mest tilfredse kunder i Norden.
13. maj. 2020

Danskerne misser ulykkesforsikringen

Mange danskere har ikke styr på, hvad en ulykkesforsikring egentlig dækker – og det til trods for at knap hver tredje har brugt den. Det viser ny Epinion-undersøgelse foretaget for Forsikringsguiden.dk
Kommentar
12. maj. 2020

Håndsrækning til de økonomisk trængte danske rejsebureauer

Forsikring & Pension bakker op om den politiske aftale om en hjælpepakke til rejsebranchen.
Debatindlæg
7. maj. 2020

Dansk økonomi kan styrkes gennem fleksibel tilbagetrækning

Debatindlæg bragt i Altinget 7. maj 2020