Tema
Debat

Vedtægter

Her kan du finde vedtægterne for Forsikring & Pension.
I vedtægterne kan du få svar på:
  • Hvad Forsikring & Pensions formål er?
  • Hvem der kan optages som medlem i Forsikring & Pension
  • Hvordan bestyrelsen vælges og organiseres?
  • Hvad bestyrelsens beføjelser er?
  • Hvordan medlemmerne repræsenteres på generalforsamlingen?
  • Stemmereglerne for generalforsamlingen.

 

Vedtægter