Tillægsforsikringsaftalen 1995 har til formål at undgå dobbeltforsikring på bygningsbrandforsikring. Aftalen har den virkning, at hvor der foreligger bygningsbrandforsikring for en ejendom i et forsikringsselskab, tegner et andet forsikringsselskab ikke en tillægsforsikring for den samme ejendom. Der er fravigelsesmulighed i tre særskilt nævnte tilfælde.

Tillægsforsikringsaftalen 1995